JAV siekia mažinti maisto švaistymą

Spalio 18 d. JAV Žemės ūkio departamento (USDA), Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) ir Maisto ir vaistų kontrolės tarnybos (FDA) vadovai susitarė ir pasirašė susitarimą, jog glaudžiai bendradarbiaus siekiant sumažinti nepanaudoto maisto, kuris nukeliauja į atliekų sąvartynus kiekius.

Savivaldybių (municipal) išvežamose į sąvartynus atliekose maistas sudaro didžiausią dalį. JAV kiekvienais metais išmetama apie 34 mlrd. kg maisto iš kurių 1/3 yra nesuvalgytas (nenaudotas) maistas.  Siekiant sumažinti maisto praradimą ir švaistymą, visai tiekimo grandinei reikės dirbti kartu, siekiant naujoviškų sprendimų, – minima pasirašytame susitarime.

Pagal susitarimą EPA stengsis mažinti į sąvartynus patenkančio maisto kiekį, FDA užsiims žmonių švietimu apie tai, kaip jie gali saugiai laikyti maistą ilgiau, o USDA sutelks dėmesį į atliekų, susidariusių po derliaus nuėmimo, mažinimą.

Didžiausia kliūtis, su kuria susiduria USDA, surenkant saugų/kokybišką maistą iš laukų ar sodų yra ta, jog  produktas „patampa atlieka“ vien dėl savo išvaizdos.

Po susitarimo pasirašymo spaudos konferencijoje kalbėjęs USDA sekretorius S. Perdue teigė, „kad norėdami/ieškodami tobulos išvaizdos obuolių ar pomidorų mes Jungtinėse Amerikos Valstijose susigadiname savo požiūrį į maistą. Yra daug maistingų, sveikų maisto produktų, kuriuos paliekame laukuose, todėl, kad jie neturi  prekybinės išvaizdos. Mes visi tikime, kad galime ir turime rasti geresnių būdų, kaip panaudoti maisto perteklių, nei tiesiog jį išmesti. Mes galime jį naudoti žmonėms, gyvūnams ir energijos gamybai”.

LR žemės ūkio ir komercijos atašė JAV Vaidoto Ašmono informacija