Konferencija „Mikrobiologinių produktų nauda"

2018 m. spalio 11 d., 10 val. Žemės ūkio rūmai maloniai kviečia į konferenciją „Mikrobiologinių produktų panaudojimas šiuolaikinėse žemės ūkio technologijose“, kuri vyks  Žemės ūkio rūmų Didžiojoje salėje (adresas: K. Donelaičio g. 2, Kaunas, 2 aukštas).

Konferencijoje bus pristatomi projekto „Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui ir atsparumui fitopatogenams didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti“, vykdytų parodomųjų bandymų rezultatai bei mikrobiologinių preparatų naudojimo aktualumas skirtingose žemdirbystės sistemose, siekiant didinti augalininkystės ūkių našumą ir pelningumą bei taupiai naudoti išteklius, saugoti biologinę įvairovę ir aplinką.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Laikas

Tema

Pranešėjas

  9:00–10:00

Registracija. Pasitikimo kava

 

10:00–10:15 Įžanginis žodis Sigitas Dimaitis, Žemės ūkio rūmų direktorius
10:15–10:30 Projekto „Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui ir atsparumui fitopatogenams didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti”, tikslų ir uždavinių pristatymas Doc. dr. Asta Ramaškevičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

 

10:30–11:00 Biologinių savybių ypatumai žemės ūkio paskirties dirvožemiuose Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė, Aleksandro Stulginskio universitetas
11:00–11:30 Mikrobiologinių produktų panaudojimas pupinių ir miglinių augalų pasėliuose ekologinio ūkininkavimo sąlygomis Doc. dr. Sonata Kazlauskaite, Aleksandro Stulginskio universitetas
11:30–12:00

Kavos pertrauka

12:00–12:30 Dirvožemio mikroorganizmai žemės ūkio augalų biostimuliantų sudėtyje Dr. Nijolė Maršalkienė, Aleksandro Stulginskio universitetas
12:30–13:00  

Mikroorganizmai – augalų patogenų kontrolei

Dr. Elena Survilienė, vyr.m.d. LAMMC SDI, konsultantė Bioenergy LT
13:00–13:30 Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti“ eksperimento ir tyrimų rezultatų pristatymas Doc. dr. Asta Ramaškevičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas
13:30–14:30 Pietūs (registruotiems dalyviams)
14:30–15:00 Projekto „Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui ir atsparumui fitopatogenams didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti” derliaus analizės ir rekomendacijų pristatymas.  

Dr. doc Asta Ramaškevičienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

 

15:00–16:00 Ūkininkų pasisakymai ir diskusijos. Ūkininkų, dalyvavusių projekte, apdovanojimas. Ūkininkų pasisakymai

 

Veiks produkcijos, išaugintos diegiant naujas augimo technologijas paroda.

Nuo 16 val. vyks mikrobiologinių produktų pristatymas – paroda.

SVARBU !!!

Būtina IŠANKSTINĖ registracija į konferenciją iki š. m. spalio 9 d.

Prašome registruotis ČIA

Registruotiems dalyviams bus išduodami 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (būtina turėti žemės ūkio valdos unikalų kodą).

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui –  ŽŪR konsultantė dr. Edita Karbauskienė

El. p. e.karbauskiene@.zur.lt

Tel.: +370 614 08793