KRK skuba užbaigti darbus

Spalio 21 d. įvykęs Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdis – dar vienas trumpoje pauzėje tarp rinkimų turų. Numatyta jau ir ateinančio trečiadienio darbotvarkė. Po sekmadienio bus aišku, kaip pasikeis Seime politinės jėgos, kas iš esamų parlamentarų liks darbuotis ateinančius ketverius metus.

Seimo komitetai skuba dirbti ties įstatymų pataisomis, kurių sąrašas, atrodo, netrumpėja. O sprendimams priimti iškyla vienokių ar kitokių kliūčių: tai Vyriausybės išvados ar kito reikalingo dokumento nėra, tai sutarimo trūksta. Todėl į kitą savaitę persikelia visa serija teisės aktų projektų.

Tobulinamas Žemės įstatymas siekiant nustatyti išnuomotų valstybinės žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir/ar žemės naudojimo būdo keitimo atvejus, tvarką ir sąlygas, taip pat valstybinės žemės sklypų nuomininkų teisės statyti ir rekonstruoti statinius nuomojamuose žemės sklypuose įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.

KRK taip pat yra pagrindinis komitetas svarstant Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo bei susijusių teisės aktų siūlomas pataisas, kuriomis siekiama užkirsti kelią žiauriam elgesiui su gyvūnais augintiniais.

Toliau lieka atviras klausimas, kaip tobulinti Pluoštinių kanapių įstatymo pasiūlytas nuostatas.

Kiti aptarti dokumentai – nauji, tačiau jų svarstymas itin sklandus. Kaip papildomas Seimo komitetas KRK pritarė Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 ir 11 str. pakeitimo įstatymo projektui, tik pagrindiniam komitetui pasiūlė jį tobulinti. Įstatymo pakeitimais siūloma plačiau taikyti ikiteisminę mokestinių ginčų nagrinėjimą tvarką, kuri būtų paprastesnė ir greitesnė palyginti su bylinėjimusi.

Kaip ir kiti Seimo komitetai KRK išklausė valstybinio audito išvadas dėl 2019 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio bei valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Valstybės kontrolės Finansinio audito departamento direktorei Emilijai Jasaitienei Seimo nariai  neturėjo nė vieno klausimo.