Kviečiame aktyviai dalyvauti apklausoje

NMA baigiantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programiniam laikotarpiui ragina asociacijų atstovus dalyvauti apklausoje apie su plotu susijusias priemones.

Pagal galimybę prašoma ir ūkininkų, kurie dalyvavo ar svarstė galimybę dalyvauti „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (AGRO) bei „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ (NATURA) veiklose, išsakyti nuomonę apie reikalavimus, įsipareigojimus pareiškėjams, taip pat pateikti savo rekomendacijas ir pastebėjimus dėl dalyvavimo minėtose veiklose. Taip pat NMA ragina nurodyti pagrindines priežastis, kurios lėmė apsisprendimą nedalyvauti AGRO bei NATURA veiklose.

Atsakiusiųjų pastebėjimai ir nuomonės padės tinkamai pasiruošti 2021–2027 metų programinio laikotarpio priemonių administravimui.

Apklausoje galima dalyvauti iki lapkričio 15 d.

Anketą rasite NMA svetainėje arba paspaudę šią nuorodą.