LR ŽŪR XVIII SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 25 d. (ketvirtadienį), 11 val. Didžiojoje salėje vyks LR žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) XVIII suvažiavimas.

Suvažiavimo darbotvarkė:

 1. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (toliau – LR ŽŪR) Tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.
 2. Dėl LR ŽŪR 2018 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo.
 3. Dėl LR ŽŪR 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės išrinkimo.
 4. Dėl nuosavame kapitale suformuoto rezervo perkėlimo į ankstesniųjų metų veiklos rezultatus.
 5. LR ŽŪR Tarybos posėdis:
  • Dėl LR ŽŪR Prezidiumo 2018 m. ataskaitos tvirtinimo;
  • Dėl LR ŽŪR direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;
  • Dėl LR ŽŪR 2019 m. veiklos plano tvirtinimo;
  • Dėl LR ŽŪR vyriausiojo finansininko 2018 m. ataskaitos tvirtinimo;
  • Kiti klausimai.

Pirmininkas dr. Arūnas Svitojus