Mes prisimename, kodėl esame laisvi

Sausio 13-ąją atminimo žvakutes herojams atminti uždegame Žemės ūkio rūmų languose, nes ši diena mūsų atmintyje išlieka kaip laisvės gynimo ir kaip tautos vienybės diena.
Dirbkime drauge Lietuvos labui visomis išgalėmis, neapvildami laisvės gynėjų ryžto ir vienybės, jų vilties ir tikėjimo.
Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu – pirmininkas dr. Arūnas Svitojus