MĖSA IR MĖSOS PRODUKTAI (RINKOS SITUACIJA)

Paskutinių 6 metų laikotarpyje mėsos produktų kainos ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje buvo pakankamai stabilios. Pagal Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenis mėsos eksporto kainos per 2013-2018 metus sumažėjo apie 10 proc. Lietuvoje per šį laikotarpį mėsos mažmeninės kainos beveik nesikeitė, o gyvulių supirkimo bei didmeninės kainos buvo mažesnės nei 2013 metais. ES vartotojų kainų lygio skelbiami indeksai rodo, kad mėsos kainos Lietuvoje sudaro tik du trečdalius ES vidutinės mėsos kainos. Kasmet augančios gyventojų pajamos šalyje sudaro galimybes įpirkti vis didesnį mėsos ir jos produktų kiekį.

Galvijų ir galvijienos produktų kainų tendencijos

2019 metų I pusmečio vidutinė galvijų supirkimo kaina (2,49 EUR/100 kg) buvo 8,8 proc. mažesnė nei 2018-aisias (1 pav.).

1 pav. Galvijų supirkimo kaina 2016–2018 metais, EUR/ kg (ŽŪMPRIS duomenys)

Galvijų supirkimo kainos ES.  

2019 metų birželio mėnesio (26-tą sav.) vidutinė O2 klasės (daugiausiai pagaminama) galvijų supirkimo kaina Lietuvoje buvo viena mažiausių ES (1 lentelė). Ji buvo 15 proc. mažesnė nei ES analogiško laikotarpio vidutinė supirkimo kaina. Lietuvoje galvijų supirkimo kaina buvo didesnė (14 proc.) už Latvijoje ir (9,6 proc.) už Vengrijoje esamą kainą. Per metus daugiausiai supirkimo kaina padidėjo Slovakijoje (4,5 proc.) ir Vengrijoje (3,1 proc.). Tuo tarpu, 21 ES šalyje kaina mažėjo. Daugiausiai sumažėjo J. Karalystėje (15,6 proc.) ir Lenkijoje (13,2 proc.).

1 lentelė. Galvijų (buliai O2 kategorijos) supirkimo kainų palyginimas 2018–2019 m. birželio mėn. (26 savaitė), EUR/100 kg

ES Šalys 2019 2018 Pokytis, %
Latvija 231,8 246,6 –6,0
Vengrija 241,6 234,3 3,1
Lietuva 264,9 299,8 –11,6
Estija 266,3 305,3 –12,8
Lenkija 274,8 316,7 –13,2
Slovakija 282,9 270,8 4,5
Rumunija 289,5 289,5 0
Belgija 295,6 295,9 –0,1
Kipras 305,0 317,0 –3,8
Danija 307,2 329,5 –6,8
Slovėnija 307,8 341,0 –9,7
Italija 311,9 327,3 –4,7
ES 312,6 341,3 –8,4
Jungtinė Karalystė 312,9 370,9 –15,6
Čekija 314,9 326,6 –3,6
Austrija 317,8 332,5 –4,4
Ispanija 320,6 366,6 –12,5
Prancūzija 323,0 325,0 –0,6
Vokietija 323,2 352,7 –8,4
Liuksemburgas 324,7 327,6 –0,9
Airija 329,0 373,6 –11,9
Nyderlandai 340,0 351,0 –3,1
Portugalija 343,1 340,0 0,9
Suomija 358,7 357,3 0,4
Graikija 376,2 395,3 –4,8
Švedija 382,8 389,7 –11,8
Bulgarija n.d. 313,0  

Šaltinis: Europos Komisijos duomenys

Palygindami tos pačios kategorijos bulių supirkimo kainų tendencijas Lietuvoje, Lenkijoje ir ES, pamatysime (2 pav.), kad Lietuvos supirkimo kainų tendencijos nuo 2016 metų vasaros ženkliai skiriasi nuo Lenkijos ir ES. Daugiausiai įtakos tam turi padidėjusi galvijų pasiūla vidaus rinkoje, ypač rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais. Rudens tendencijos nesikeičia jau eilę metų (nuo 2014 m.). Sezoniškumas kitose ES šalyse nėra toks akivaizdus rudens laikotarpiu.

2 pav. Galvijų (buliai O2 kategorijos) supirkimo kainų Lietuvoje, Lenkijoje ir ES palyginimas 2016–2019 m., EUR/100 kg

Šaltinis: Europos Komisijos duomenys

Galvijienos didmeninė kaina.

2019 metų I pusmečio vidutinė didmeninė kaina (3,09 EUR/kg) sumažėjo 0,6 proc. palyginti su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu (3 pav.).

3 pav. Galvijienos didmeninė kaina 2016–2019 metais, EUR/ kg

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys

 Galvijienos mažmeninė kaina. 2019 metų I pusmečio vidutinė jautienos kumpio be kaulo mažmeninė kaina (6,20 EUR/kg) buvo 2,5 proc. didesnė nei 2018 metų I pusmečio (4 pav.).

4 pav. Jautienos kumpio be kaulo mažmeninė kaina 2016–2019 metais, EUR/ kg

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys

Kiaulių ir kiaulienos gaminių kainų tendencijos

2019 metų I pusmečio vidutinė kiaulių supirkimo kaina (152,4 EUR/100 kg) buvo 3,5 proc. didesnė nei 2018 metų atitinkamą laikotarpį (5 pav.). Nuo 2019 metų pradžios. kiaulių supirkimo kainos didėjo ir pasiekusios gegužės paskutinę savaitę pradėjo mažėti. Visumoje kiaulių supirkimo kainų tendencijos labai panašios į 2017 metus ir ES tendencijas.

5 pav. Kiaulių supirkimo kainos Lietuvoje 2016–2019 metais, EUR/100 kg

Šaltinis: ŽŪMPRIS duomenys;

Kiaulių supirkimo kainos ES.  Beveik visose ES šalyse (išskyrus Maltą ir Švediją) 2019 metais birželio mėnesį kiaulių supirkimo kainos didėjo (3 lentelė). Didžiausi pokyčiai buvo Danijoje (36,2 proc.), Nyderlanduose (26,5 proc.) ir Latvijoje (26,4 proc.).  Lietuvoje kiaulių E kategorijos skerdenų vidutinė supirkimo kaina buvo 19,2 proc. didesnė nei 2018-ųjų birželio mėnesį ir 1,2 proc. mažesnė už ES šalių vidutinę kainą. Didžiausios E kategorijos kiaulių supirkimo kainos buvo Maltoje, Kipre ir Bulgarijoje, mažiausios – Belgijoje, Prancūzijoje ir Nyderlanduose.

3 lentelė. Kiaulių (E kategorijos) supirkimo kainų palyginimas tarp ES šalių 2018–2019 m. birželio mėn., EUR/ 100 kg

ES Šalys 2018 2019 Pokytis, %
Belgija 120,5 151,8 26,0
Prancūzija 131,1 161,3 23,0
Suomija 157,6 164,1 4,1
Estija 146,9 164,4 11,9
Švedija 166,6 164,4 –1,3
Nyderlandai 130,7 165,3 26,5
Jungtinė Karalystė 169,0 167,6 –0,8
Danija 126,8 172,6 36,2
Airija 140,7 172,8 22,8
Lietuva 147,3 175,5 19,2
Čekija 140,5 176,9 25,9
Ispanija 147,1 177,7 20,7
Lenkija 143,1 178,0 24,4
Latvija 145,1 183,5 26,4
Slovakija 149,8 183,8 22,7
Austrija 153,3 184,5 20,3
Vokietija 148,9 187,4 25,8
Vengrija 149,7 187,4 25,2
Rumunija 157,4 188,5 19,8
Slovėnija 159,0 188,8 18,7
Graikija 168,3 189,0 12,3
Portugalija 172,0 191,4 11,2
Bulgarija 163,0 194,5 19,3
Kipras 202,3 202,7 0,2
Malta 218,0 214,0 –1,8
Italija 168,0 n.d.  
ES 145,3 177,7 22,3

Šaltinis: Europos komisijos duomenys

Palygindami E kategorijos kiaulių supirkimo kainų tendencijas Lietuvoje, Lenkijoje ir ES, pamatysime (6 pav.), kad jos iki 2018 metų vidurio buvo beveik vienodos.

6 pav. Kiaulių (E kategorijos) supirkimo kainų tendencijų Lietuvoje, Lenkijoje ir ES palyginimas 2015–2018 m., EUR/100 kg

Šaltinis: Europos komisijos duomenys

Kiaulienos didmeninė kaina. 2019 m. kiaulienos su kaulu vidutinė didmeninė kaina 1,91 EUR/kg buvo 5,5 proc. didesnė palyginti su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu (7 pav.).

7 pav. Kiaulienos didmeninė kaina 2016–2019 metais, EUR/ kg

 Šaltinis: Statistikos departamento duomenys

Kiaulienos mažmeninė kaina.  2019 metų I pusmetyje vidutinė mažmeninė kiaulienos kumpio su kaulu kaina Lietuvoje (3,19 EUR/ kg) buvo nežymiai mažesnė (0,3 proc.) nei 2018-ųjų I pusmetyje (8 pav.). Visumoje, per 2016-2019 metų laikotarpį kiaulienos kaina beveik nesikeitė (3,28-3,15 EUR/kg ribose).

8 pav. Kiaulienos su kaulu mažmeninė kaina 2016–2019 metais, EUR/ kg

 Šaltinis: Statistikos departamento duomenys

Kitų mėsos gaminių (rūkytos ir virtos dešros, dešrelės) mažmeninės kainos (9 pav.) per 3 metus (2016-2018) beveik nesikeitė. 2019 metų I pusmetyje dešrų ir dešrelių mažmeninės kainos buvo didesnės nei 2018 metų tame pačiame laikotarpyje: šalto rūkimo dešros buvo didesnės 0,5 proc., virtos – 1,1 proc., o virtos dešrelės 1,5 proc.

9 pav. Šaltai rūkytų dešrų, virtų dešrų ir dešrelių mažmeninės kainos 2016–2019 metais, EUR/ kg

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys

Užsienio prekyba. Mėsos skerdenų eksporto vertė (4 lentelė) per 2015–2019 m. 5 mėnesių laikotarpį padidėjo 4,6 proc., o palyginti su 2018 m. 5 mėn. – 7,9 proc. Daugiausia eksportuota jautienos (už 42,7 mln. EUR) ir paukštienos (už 39,3 mln. EUR). Pagrindiniai jautienos pirkėjai italai, olandai ir švedai.

4 lentelė. Mėsos (skerdenos) eksportas 2015–2019 m. sausio-gegužės mėn., mln. EUR

  2015 2016 2017 2018 2019
Mėsa 91,2 84,7 82,6 88,7 95,4
Iš jos: jautiena 33,7 33,2 32,2 38,1 42,7
          kiauliena 9,7 5,6 3,4 4,1 6,0
          paukštiena  38,9 38,5 39,1 40,2 39,3

Gyvų gyvulių eksportas daug mažesnis. Pagrindiniai pirkėjai – lenkai (42 proc.).

5 lentelė. Gyvų gyvulių eksportas 2015–2019 m. sausio-gegužės mėn., mln. EUR

  2015 2016 2017 2018 2019
Galvijai 9,7 13,8 14,4 17,6 17,6
Kiaulės 8,9 9,3 15,4 8,2 3,8
Naminiai paukščiai  0,6 1,1 0,8 1,7 1,6

Mėsos skerdenų importo vertė (6 lentelė) per 2015–2019 m. 5 mėnesių laikotarpį padidėjo 46 proc., o palyginti su 2018 m. 5 mėn. – 8,9 proc. Daugiausia importuota kiaulienos (už 48,7 mln. EUR). Pagrindiniai kiaulienos tiekėjai: lenkai (31 proc.) ir  belgai (16 proc.).

6 lentelė. Mėsos (skerdenos) importas 2015–2019 m. sausio-gegužės mėn., mln. EUR

  2015 2016 2017 2018 2019
Mėsa 65,4 63,4 76,3 87,6 95,4
Iš jos: jautiena 1,6 2,5 2,8 6,4 11,3
          kiauliena 39,9 36,4 44,2 46,2 48,7
          paukštiena  15,8 17,3 20,1 24,8 26,2

Gyvų gyvulių importas pakankamai mažas, neviršijantis 5 mln. EUR per 5 mėn.

IŠVADOS

  1. 2019 metų I pusmečio galvijų supirkimo kainos neturėjo didelės įtakos šalies vartojimo kainoms. Jos daugiau keitėsi dėl prekybininkų priežasčių.
  2. 2019 metų birželio mėnesio (26-tą sav.) vidutinė O2 klasės (daugiausiai pagaminama) galvijų supirkimo kaina Lietuvoje buvo viena mažiausių ES.
  3.  2019 metų I pusmečio vidutinė kiaulių supirkimo kaina palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu augo 3,5 proc., tačiau nuo kovo pabaigos didėjo beveik 20 proc. Pagrindinė kainos didėjimo priežastis – augančios supirkimo kainos visoje ES. Pagrindinė priežastis – Kinijos kiaulių maro įtaka.

Griežtai draudžiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be raštiško sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti LR ŽŪR kaip šaltinį.