Mokymai jauniesiems ūkininkams

Lapkričio 9 – 10 d. Aukštadvario žemės ūkio mokykloje vyko Žemės ūkio rūmų organizuoti mokymai „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“. Mokymuose dalyvavo ūkininkai iš Anykščių, Rokiškio, Kupiškio, Varėnos, Elektrėnų ir Trakų rajonų. Mokymai buvo skirti jauniesiems ūkininkams – iki 40 metų.

Mokymus vedė Žemės ūkio rūmų konsultantės Janina Maldeikienė ir Lina Pukaitė – Malinauskienė. Išklausę teorinę dalį ūkininkai vyko į Aukštadvario regioninį parką, kur parko vyr. ekologas Talvydas Špiliauskas supažindino su ūkininkavimo ypatumais saugomose teritorijose, jų veikla ir teisiniais reglamentais bei Natura 2000 teritorijomis. Regioniniame parke saugomi reti augalai, gyvūnai, paukščiai ir gamtos paveldo objektai. Čia natūralių gamtinių buveinių, retų augalų ir gyvūnų rūšių išsaugojimui įsteigtos Natura 2000 teritorijos užima net 2 519 ha plotą. Čia yra stebima per 200 paukščių rūšių.

Ūkininkai susipažino su retomis laukinių augalų veislėmis, klausėsi paukščių čiulbėjimo ir bandė juos identifikuoti. Mokymų dalyviai dėkojo už informatyvius mokymus, naudingą informaciją ir turiningą ekskursiją regioniniame parke.

Mokymai ūkininkams organizuoti 2017 m. kovo mėn. pradedant įgyvendinanti Žemės ūkio rūmų projektą „Kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti.

„Dalyvaujant šiuose mokymuose galutinai įsitikinau, kad be žinių ir naujausios informacijos bei naujausių ūkininkavimo metodų taikymo ūkyje – nė žingsnio. Viskas keičiasi sulig kiekviena diena: ir įranga, ir metodai, ir reikalavimai, todėl tobulėjimui ribų nėra“ – sako 2 dienų mokymuose „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“ dalyvavusi Anykščių rajono ūkininkė Lina.