Mokymai miško savininkams

Liepos 4 – 8  dienomis,  VĮ Raseinių miškų urėdijos specialistai kartu su Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Raseinių poskyrio specialistais ir Lietuvos miško savininkų asociacijos (LSMA) Raseinių skyriumi organizavo mokymus miško savininkams. Mokymuose dalyvavo 10 klausytojų, kurie mokėsi pagal Aplinkos ministro įsakymu patvirtintą  mokymo programą.

Keturių dienų mokymo programos metu, miško savininkai buvo supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis apie mišką, Lietuvos miškų valdymo sistemą, pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius privačių miškų tvarkymą, tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, miškotvarkos projekto parengimo tvarką, miško struktūrą, esamas augavietes  ir kitus medynams būdingus požymius. Mokymų dalyviai taip pat buvo supažindinti su miško atkūrimu, dirvos paruošimu želdinimui, sodinukų iškasimo, laikymo ir transportavimo pagrindais, želdinių apsaugos priemonėmis. Mokymų metu daug dėmesio buvo skirta priešgaisrinei ir sanitarinei miško apsaugai. Miško savininkai buvo supažindinti su kirtimais ir jų atlikimui atlikti būtina dokumentacija. Mokymų dalyviai sužinojo kokias funkcijas vykdo Valstybinė miškų tarnyba ir kokius reikalavimus  turi žinoti kiekvienas miško savininkas atlikdamas darbus savo miško valdoje, kad nepažeistų galiojančių teisės aktų.

Mokymų dalyviams praktinis mokymas buvo organizuotas Viduklės girininkijoje, kur buvo mokoma kaip atrinkti medžius kirtimams, kaip nustatyti medyno amžių, skersmenį ir kt.

Įvykdžius visą mokymo programą, mokymų dalyviai sprendė žinių patikrinimo testą, kurį puikiai visi išlaikė ir gavo mokymo programos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

 ŽŪR Savivaldos organizatorės Raseinių rajone, LMSA Raseinių skyriaus pirmininkės Skaidrutės Žuvelaitienės informacija