Mokymai Rietave

Vasario 28 d. Rietave vyko žemdirbių ir kaimo gyventojų mokymai, pagal mokymo programą „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“. Į mokymus, nepabūgę šalčio, sugužėjo ūkininkai iš Plungės, Rietavo, Šilalės, Klaipėdos, Šilutės, Telšių ir Kelmės rajonų. Mokymus vedė Žemės ūkio Rūmų konsultantė dr. Edita Karbauskienė, kuri supažindino su saugiomis tręšimo technologijomis, mineralinėmis makro ir mikroelementinėmis trąšomis, tręšimo būdais, tręšimo plano sudarymu ir kitais ūkininkams aktualiais klausimais.

Ūkininkus į mokymus pakvietė Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Rietavo sav. ir Plungės r. Birutė Dromantienė.

Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ priemonę.

Įgyvendinant projektą siekiama motyvuoti kaimo vietovių gyventojus ir ūkininkus bei jų partnerius integruotis į mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo procesus ir tobulinti kompetencijas, perteikti žinias ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, bei kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, įtraukiant ir amatininkus ir lavinti jų įgūdžius organizuojant mokymus, skatinti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus domėtis inovacijomis, jas kurti ir taikyti savo ūkiuose, visuose kaimiškuosiuose rajonuose didinti ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, stiprinant žmogiškuosius išteklius ir diegiant pažangias technologijas, skatinti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus efektyviai naudoti išteklius, pereiti prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, mokyti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus išsaugoti biologinę įvairovę ir ją didinti, skatinti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus išsaugoti aplinką ir tvarią jos plėtrą, informuoti ir mokyti taikyti ES ir šalies geros agrarinės būklės, agrarinės aplinkosaugos ir klimato kaitos reikalavimus, skatinti išsaugoti žemės ūkio ekosistemas, mokyti efektyviai naudoti išteklius ir skatinti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio sektoriuje, tobulinti kompetencijas, suteikiančias galimybę prisitaikyti prie naujų rinkos pokyčių bei skatinti gebėjimus konkuruoti.

Norinčius dalyvauti mokymuose, kviečiame susipažinti su mokymų grafiku, kuris skelbiamas Žemės ūkio rūmų interneto svetainėje – https://www.zur.lt/events/