Patvirtintos Naudmenų deklaravimo taisyklės

Gruodžio 1 d. patvirtintos Naudmenų deklaravimo taisyklės 2017 metams. Ūkininkams labai svarbu atitikti reikalavimams ir maksimaliai pasinaudoti ES teikiama tiesioginių išmokų parama.

Taip pat Žemės ūkio ministerija pateikia informaciją apie tai, kiek Lietuvos ūkininkams, siekiantiems gauti ES tiesiogines išmokas, pritaikoma sankcijų, konkrečiai – už 2015 m.:

Jei visas Tiesioginių išmokų vokas 2015 m. ~418 mln. Eur, tai pritaikyta sankcijų – už ~6,5 mln. Eur (~1,5 proc. viso TI voko). Tačiau, reikia atkreipti dėmesį, kad tai yra suminiai skaičiavimai, į kuriuos įtraukti ir iš anksčiau padaryti nusižengimai, bet taikomi ir 2015 m. paraiškoms, kaip pvz. ilgalaikiai Kompleksinės paramos (Cross-Compliance) pažeidimai, kurie padaryti dar 2014 m., pvz. dėl gyvulių neturėjimo deklaruojant pievas (vien šios sankcijos sudaro >1 mln. Eurų – tarp minėtų 6,5 mln. Eur). Didžiausią sankcijų dalį vis tik sudaro Žalinimo reikalavimų (Pasėlių įvairinimo ar Ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės) pažeidimai – >2 mln. Eur. Pagal 2016 m. pirminius duomenis – situacija šiais metais bus daug geresnė.

Tuo tarpu tokie pažeidimai kaip nenušienavimas, pūdymo neįdirbimas ir kt. bendrieji tinkamumo paramai reikalavimai – sudarė <0,5 mln. Eur nuo visos pagrindinės išmokos sumos. Dar apie 1 mln. Eur sudarė sankcijos už Išmoką už pirmuosius hektarus (t. y. nepateikti dokumentai, įtarus dirbtinai skaldžius valdą ir pan.). Visos kitos sankcijos (viršdeklaravimai, netikslus įbraižymas, kompleksinės paramos tyčinės, netyčinės sankcijos, ilgalaikės bendrųjų tinkamumo reikalavimų, pvz. nenušienavimo sankcijos, jaunųjų ūkininkų schemos reikalavimų neatitikimo sankcijos ir kt.) – atskirai kaip tokios nesudarė reikšmingų sumų.

Pagrindiniai šių deklaravimo taisyklių AKCENTAI

Naudmenų deklaravimo taisyklės 2017 metams

Žemės ūkio ministerijos informacija