Šaukiamas ŽŪR tarybos posėdis

Balandžio 13 d. (penktadienį) 11 val. vyks Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis. Posėdis vyks priesalyje, 2 aukšte. (K. Donelaičio g. 2, Kaunas).

Planuojami svarstyti klausimai:

1. Dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 m. (11.00-12.00 val.)

Aktualumas. 2017 m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos paskelbtame komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis„, pateikiamos gairės dėl bendrosios žemės ūkio politikos (toliau ‑ BŽŪP) po 2020 m. Jame teigiama, kad taikant paprastesnes taisykles ir laikantis lankstesnio požiūrio bus užtikrinta, kad BŽŪP iš tiesų padėtų remti ūkininkus ir skatintų darnų Europos Sąjungos žemės ūkio vystymąsi.

2018 m. gegužės mėn. Europos Komisija ketina pristatyti kitą daugiametę finansinę programą, o iki 2018 m. vasaros turėtų būti pateikti teisėkūros pasiūlymai dėl būsimos BŽŪP. Posėdžio metu būtina aptarti komunikate numatytas pagrindines BŽŪP po 2020 m. gaires bei kryptis.

2. Dėl darbo grupės, sudarytos 2017 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 213 valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybei tobulinti, išvadų liečiančių Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą (12.00-12.30 val.)

Aktualumas. Švietimo ir mokslo ministerija yra paskelbusi viešas konsultacijas dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo, kurie numato Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto reformą. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu sukurtos darbo grupės dėl valstybinių mokslo tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo pasiūlymų projekte numatytos pertvarkos alternatyvos: „pakeisti Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (toliau – LAEI) statusą į įstaigą, kurios pagrindinis tikslas − vykdyti Žemės ūkio ministerijai reikalingas funkcijas arba integruoti į Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centrą“, neprisidės prie LAEI veiklos kokybės gerinimo. Tokia pertvarka neigiamai paveiks esamą Instituto padėtį, lems dalies darbuotojų atleidimą, bus prarasta sukaupta patirtis ir kompetencijos. Tai neigiamai įtakos ir LAEI veiklas susijusias derybinėmis pozicijomis su ES institucijomis dėl BŽŪP naujajam programavimo laikotarpiui.

  1. Kiti klausimai. (12.30-13.30 val.)

Pirmininkas dr. Arūnas Svitojus