Stiprinama ūkininkų pozicija

Spalio 25 d. Europos Parlamentas patvirtino derybų įgaliojimus dėl naujo ES teisės akto, kuriuo siekiama panaikinti nesąžiningas prekybos praktikas maisto grandinėje. Parlamento derybinė komanda dabar gali pradėti derybas su Europos Tarybai pirmininkaujančia Austrija dėl galutinės naujosios direktyvos formuluotės, kuri turėtų apsaugoti ūkininkus.

Pranešėjas ir Parlamento vyriausiasis derybininkas Paolo De Castro sakė: „Šį sprendimą reikia priimti kuo skubiau ir aš džiaugiuosi, kad, nepaisant pastarųjų savaičių prekybos centrų lobistų aktyvaus spaudimo, kad teisės aktas būtų sunaikintas, Parlamentas suteikė galimybę užbaigti naujas taisykles, kurios itin svarbios ir reikalingos ūkininkams, kad būtų sustiprinta jų pozicija prekybos grandinėje. Dabar turime nedelsiant pradėti derybas dėl trišalio dialogo ir užbaigti jas iki šių metų Kalėdų. Būtina priimti teisės aktus iki Europos Parlamento rinkimų”.

„Šioje Dovydo kovoje su Galiotu mes turime apginkluoti silpniausius maisto tiekimo grandinės dalyvius, kad būtų užtikrintas sąžiningumas, sveikas maistas ir socialinės teisės. Mes stengiamės užtikrinti, kad vartotojai ir toliau turėtų plačią prieigą prie aukščiausios kokybės ES produktų,“ – kalbėjo parlamentaras.

Derybiniai įgaliojimai buvo patvirtinti 428 balsais už, 170 – prieš ir 18 susilaikius. Pirmosios trišalės derybos tarp Parlamento, Ministrų Tarybos ir Europos Komisijos jau prasidėjo. Kai bus priimtas galutinis naujojo ES teisės akto tekstas, jis turės būti patvirtintas Europos  Parlamente ir Europos Taryboje.