Sukurta pirmoji pieno gamintojų grupė

2019 m. pradžioje sukurta pirmoji pieno gamintojų grupė, kurią sudaro 8 fiziniai asmenys ir 3 žemės ūkio kooperatinės bendrovės. Tarp jų yra ir du Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias” nariai – Žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė” ir „Pamario pienas”. Grupės įsisteigimui patvirtinta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. 

Už gautą paramą bus įsigyta moderni technika – pienovežiai, cisternos, pieno sudėties analizatorius. Verslo planas bus įgyvendinamas 5 metus, iki projekto įgyvendinimo pabaigos bus sukurtos 4 naujos darbo vietos. Bendra projekto vertė (su PVM) siekia daugiau kaip 700 tūkst. Eur. Siekdama didinti savo dalyvių, pirminės produkcijos (pieno) gamintojų, konkurencingumą, gamintojų grupė vykdys jų produkcijos supirkimą bei realizaciją, taip bus siekiama padidinti derybinę galią bei užtikrinti didesnes pieno pardavimo pajamas.

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias” ir ŽŪKB „Pieno gėlė” valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas sako, kad susijungimas į gamintojų grupę naudingas kooperatyvams ir jų nariams. „Ilgai kalbėjome, kad reikėtų susitelkti ir pieną pardavinėti drauge, ieškant geriausių kainų. Šiais metais pagaliau įkūrėme gamintojų grupę, kur visi nariai dalyvauja lygiomis teisėmis, drauge renkamės, kur parduosime savo gamintojų pieną. Jau pastebėjome, jog sutelkę didesnius pieno kiekius, galime gauti geresnes kainas. Įkurta grupė yra atvira, todėl prie jos mielai kviečiame prisijungti tiek kooperatyvus, tiek fizinius asmenis”, – informuoja Jonas Kuzminskas.