Susitikimas su Moldovos ambasadoriumi

Liepos 2 d. Lietuvos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir direktorius Sigitas Dimaitis lankėsi Moldovos Respublikos ambasadoje Lietuvoje, kur susitiko su ambasadoriumi Emil Druc ir pirmuoju sekretoriumi Radu Dan.

Ambasadorius kalbėjo, jog įžvelgia poreikį ir galimybes ŽŪR ir Moldovos žemės ūkio ir kaimo plėtros sektoriuje veikiančių organizacijų bendradarbiavimui.

Susitikimo metu taip pat buvo apsikeista informacija apie žemės ūkio ekonominę situaciją šalyse bei savivaldos organizacijų svarbą ir įtaką.

Moldovos ambasadorius ypač domėjosi ES Bendrosios žemės ūkio politika ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginiu planu bei jo įgyvendinimo aktualijomis.

Susitikime sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo tarp ŽŪR organizacijų.

„2022 m. Moldovai gavus kandidatės į ES statusą, laukia nemažai svarbių darbų kol Moldovos Žemės ūkio ir maisto pramonės ministerija suderins žemės ūkio sektoriaus teisės aktus bei juos perkels į nacionalinę teisę. Lietuvos patirtis ir žemdirbių savivaldos organizacijų patarimai itin vertingi ir reikalingi. Lietuva skaičiuoja jau dvidešimt pirmus metus ES, todėl galime pasidalinti savo patirtimi. Manau, kad tokia pagalba šiai šaliai itin reikalinga siekiant pasiekti pažangos įgyvendinant ES politiką“, – sako ŽŪR pirmininkas dr. A.Svitojus.