Susitikimas su Prancūzijos žemės ūkio atašė

Rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Algis Baravykas susitiko su Prancūzijos žemės ūkio atašė Centrinei Rytų Europai Marie-Christine Le Gal.

Susitikimo metu aptarti ES BŽŪP klausimai, žemės ūkio sektoriaus aktualijos, globalūs ir techniniai klausimai, tokie kaip kiaulių maras, kontrolė, biologinė sauga ir pan. Kalbėta ir apie dvišalius santykius, žemės ūkio švietimo ir žemdirbių mainus.

Prancūzijos žemės ūkio atašė Centrinei Rytų Europai Marie-Christine Le Gal pažymėjo, kad nors Lietuva nėra didelė šalis, bet aktyvi ir gana įtakinga, o Baltijos, Šiaurės šalių regione yra svarbi partnerė.

Lietuvos ūkiai su Prancūzija turbūt labiausiai susiję per veislinius mėsinius galvijus, jauniesiems ūkininkams – tai galimybė stažuotis, įgyti pažangaus ūkininkavimo patirties.

Populiariausi veisliniai limuzinų, Šarolė veislės mėsiniai galvijai. Sieja ir avininkystė, ir sūrių gamyba. Prieš daugiau nei 20 metų Lietuvos paukštininkystės ūkiai iš Prancūzijos pradėjo aktyviau pirkti veislinę medžiagą. Sąsajų yra ir daugiau. Svarbus naujų rinkų pažinimas, naujų vadybos sistemų bei technologijų pažinimas bei įsisavinimas.

Prancūzai vertina tai, kad Lietuvos žemės ūkio politikoje yra trys stiprūs poliai: žemdirbių savivalda, kuriai atstovauja LR ŽŪR, žemės ūkio ministerija ir Seimo Kaimo reikalų komitetas.

Prancūzai buvo vieni pirmųjų, padėjusių atsikūrusios Lietuvos ūkininkams – Prancūzijos žemės ūkio rūmai ir kooperatyvai dalijosi savo patirtimi kooperacijos, gyvulininkystės, augalininkystės, jaunimo įtraukties į ūkininkavimą ir kaimo plėtros srityse – šie ryšiai yra išlikę iki šiol ir yra nuolat plėtojami.