Susitikimas su žemdirbiais Molėtuose

Balandžio 20 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytautas Buivydas susitiko su Molėtų rajono žemdirbiais.

Susitikime taip pat dalyvavo Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Petras Čimbaras, Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys, Žemės ūkio ministerijos atstovai. Renginį inicijavo Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Molėtų rajone Laimutė Ramonienė. Žemdirbiai kėlė aktualias problemas, ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas pristatė svarbiausios žemdirbių savivaldos organizacijos – Žemės ūkio rūmų artimiausius planus. ŽŪM atstovai molėtiškius bandė įtikinti, kad ministerija tikisi ypač smulkiesiems ūkininkams paramą padidinti, o parlamentaras patarė gelbėtis kaip kas gali.

Parama – teisingiau

Išklausęs Molėtų rajono ūkininkus, išgirdęs jų nusiskundimus, problemas, su kuriomis ūkininkai susiduria, ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas pristatė ŽŪR tikslus, paragino ūkininkus aktyviau ginti savo interesus, pasinaudoti dalyvavimo ŽŪR veikloje galimybe.

„Tačiau ir šiuo atveju verta atidžiau pasirinkti organizacijas, kurių veikloje dalyvaujate. Kartais taip nutinka, kad ūkininkas dalyvauja ir moka mokesčius organizacijai, kurių vadovai susitikdami su valdžios atstovais pateikia tik jiems asmeniškai naudingus pasiūlymus, kurie negina jūsų interesų“, – įspėjo ŽŪR vicepirmininkas.

V.Buivydas priminė, kad ŽŪR veikloje dalyvauja tiek stambius, tiek smulkius ūkininkus vienijančios organizacijos.

„Nesu priešiškai nusiteikęs stambiųjų ūkių atžvilgiu, tačiau turime elgtis teisingai –  pastaraisiais metais gauti ES ir valstybės paramą palankesnės sąlygos buvo sudarytos stambiesiems ūkininkams. Toliau taip negali būti. Tokia yra ŽŪR tarybos nuomonė ir mes, vadovai, sieksime, kad parama ateityje būtų skiriama teisingiau“, – žadėjo V.Buivydas.

Kaip ŽŪR to sieks?

„Apie tai tarėmės su žemės ūkio ministru ir šio tikslo sieksime, kai valstybė rengs 2020-2026 m. finansavimo programą. Reikalausime, kad programa būtų parengta ne vadovaujantis neretai subjektyviais ir klaidingais valdininkų sprendimais, bet mokslininkų tyrimais, skaičiavimais“, – sakė V.Buivydas.

Be kita ko, ŽŪR viepirmininkas papasakojo apie susitikimą su Prancūzijos ūkininkais.  Apie tai išsamiau rašėme https://www.zur.lt/lt/ljujs-susitikimas-su-prancuzijos-ju/

Prancūzijoje galiojančios ūkininkavimo sąlygos sudomino Molėtų rajono žemdirbius ir jie pagrįstai klausė susirinkime dalyvavusių ŽŪM tarnautojų ir Seimo nario P.Čimbaro, kodėl yra tokie skirtumai, nors abi valstybės vadovaujasi ES bendrąja žemės ūkio politika.

Pieno gamybos ūkių vargai

Molėtų rajone yra 783 pieno gamyba užsiimantys ūkiai, kuriuose molėtiškiai laiko 2488 karves, taigi absoliuti dauguma ūkių yra nedideli –  iki 5 karvių laiko net 90 proc. rajone registruotų ūkių. Tik 19 ūkių per parą parduoda po daugiau nei  500 kg pieno.

„Stebimės, kai valdininkai sako, jog tokie nedideli ūkiai yra nereikalingi. Kodėl? Juk jie išsilaiko, net vaikams padeda. Taigi valstybė turėtų būti labai suinteresuota, kad tokie ūkiai išliktų, juk jeigu juos sužlugdysime, tai valstybė privalės mokėti pašalpas, o kaimas dar labiau ištuštės“, – sakė ŽŪR Savivaldos organizatorė  Molėtų rajone Laimutė Ramonienė.

Beje, smulkiesiems pieno gamintojams pieno supirkimo kainos yra gerokai mažesnės nei žmonės sužino iš žiniasklaidos ar valstybės tarnautojų. Taip nutiko ir šį kartą, kai ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vedėja Lilija Tepelienė pateikė duomenis apie pieno gamybos padėtį šalyje. Ūkininkus sudomino jos pateikti ekspertų tikinimai apie palankią ilgalaikę pienininkystės ateitį, tačiau smulkiųjų ūkių savininkai net suošė, kai valdininkė rimtu veidu pasakė, kad kovo mėnesį vidutinė pieno supirkimo kaina šalyje buvo apie 28 ct/kg.

„Mūsų pieną superka po 12-14 ct/kg“, – vienas kitą papildydami sakė molėtiškiai.

V.Buivydas molėtiškiams sakė, kad dėl tokios padėties dalis kaltės tenka ir pieno gamintojų interesus turėjusiai ginti Lietuvos pieno gamintojų asociacijai. Jos veikla nepatenkinti ūkininkai bruzda Žemaitijoje bei Dzūkijoje – kai kurių rajonų pieno gamintojai ketina steigti savarankiškas organizacijas ir taip ginti savo interesus.

Apkaltino tarpininkus

Ūkininkų susirinkime dalyvavęs Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvinys stebėjosi, kad pieno supirkimo kainos smulkiuose ir stambiuose ūkiuose skiriasi 2-3 kartus.

„Mes neturime kito pasirinkimo – Molėtų žemės yra prastos, todėl ūkininkai gali užsiimti tik pienininkyste ar mėsine gyvulininkyste ir tai valstybė turėtų skatinti. Todėl prašau ieškoti galimybių, kaip keisti susidariusią padėtį. Juk nenormalu, kai vieni už kilogramą pieno gauna 36 ct, o kiti tik 12 ct. Kodėl toks skirtumas?“, – meras klausė susirinkime dalyvavusio ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus Rimanto Krasuckio.

Pastarasis bandė išsisukti nuo tiesaus atsakymo ir ūkininkams priminė apie žemdirbių savivaldos bei kooperavimosi galimybes, esą tai – išsigelbėjimo ratas. Tačiau molėtiškiai buvo ne iš kelmo spirti – greitai pateikė pavyzdžius, kad dauguma pieno supirkimo kooperatyvų iš tikrųjų yra ne kooperatyvai, o uždarosios akcinės bendrovės, kurios, dėl valdininkų neatidumo, pripažintos kooperatyvais ir naudojasi jiems taikomomis lengvatomis.

„Pritariu, kad 12 ct/kg supirkimo kaina yra nepateisinamai maža. Taip yra todėl, kad kai kurie tarpininkai tarp pieno perdirbimo įmonės ir ūkininkų, sau pasilieka daugiau nei 10 ct/kg. Štai ir susidaro toks skirtumas“, – sutiko su ūkininkų priekaištais R.Krasuckis.

Kokia išeitis?

„Nenukabinkime nosies. ŽŪM  ieško naujų galimybių, daug priklauso ir nuo žemdirbių“, – sakė R.Krasuckis.

Susirinkime dalyvavo ir buvęs Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys, LR Seimo KRK narys Petras Čimbaras, raginęs ūkininkus būti aktyvesniais vienijantis į savivaldos organizacijas.

„Bet juk įstatymus kuria ir valstybę valdo Seimas, o ne atskiri ūkininkai. Mes galime tik kelti problemas, sakyti, kokie įstatymai neveikia. Štai jeigu susidarė tokia padėtis, kad ūkininkai negali išgyventi iš tradicinio ūkininkavimo, tai gal Seimas bei Žemės ūkio ministerija turėtų skatinti ūkininkus užsiimti alternatyviomis ūkininkavimo šakomis?“, – kalbėjo ūkininkas iš Molėtų r. Radžiūnų kaimo Paulius Marcinkevičius.