Sveikinimai KPPAR bendruomenei

Birželio 12 d. Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis sveikino Kauno ir Marijampolės regione vienijančių Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) Generalinės Asamblėjos dalyvius ir svečius.

„Prekybos, pramonės ir amatų bei Žemės ūkio rūmus sieja glaudus bendradarbiavimas dar nuo tarpukario laikų, kai sudėtingu XX a. Lietuvos valstybės laikotarpiu prasidėjo pramonininkų, prekybininkų ir ūkininkų telkimosi procesas. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai Lietuvoje pradėjo veikti 1925 m., o Žemės ūkio rūmai – 1926 m. Šios organizacijos padėjo stiprius pamatus savivaldos ir valdžios institucijų bendradarbiavimui. Šiandien mus taip pat sieja gražus bendradarbiavimas ir savo narių interesų atstovavimas šalies ir tarptautiniu mastu. Visos Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu sveikiname naujos KPPAR kadencijos prezidentą, viceprezidentus bei tarybos narius ir linkime sėkmės darbuose visos verslo bendruomenės labui“, – sakė Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis.

KPPAR Generalinėje Asamblėjoje 2024 – 2027 m. kadencijai buvo išrinktas Kauno PPAR prezidentas, taryba, viceprezidentai. Taip pat buvo patvirtinta Kauno PPAR prezidento ataskaita už 2020 – 2023 metus, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų misija, vizija bei strateginės kryptys 2024 – 2027 metams.

KPPAR bendruomenė išreiškė pasitikėjimą Zigmantui Dargevičiui, įmonės „Liuks“ generaliniam direktoriui. Zigmantas Dargevičius KPPAR priklauso jau 20 metų, penkias kadencijas dirbo taryboje, todėl puikiai išmano organizacijos veiklos specifiką. Naujai išrinktasis prezidentas kvietė kurti stiprią, dinamišką ir inovatyvią verslo bendruomenę.