Ūkininkai kviečiami teikti savo nuomonę

Parengtame teisės akto projekte apibrėžta, kokie gaminių kiekiai laikomi mažais. Taip pat numatyta, kad gaminant gaminius nebūtina turėti tam tikrų atskirų maisto tvarkymo patalpų, jei laikomasi nurodytų reikalavimų, detalizuotas galimas gamybos patalpų įrengimas (pvz.: durys, langai, mediniai gamybos stalai, pjaustymo lentos) ir naudojamas inventorius (pvz., tradicinis medinis gamybos inventorius), apibrėžti kiti taikomi supaprastinti reikalavimai.

Su dokumento projektu galima susipažinti čia.

Pastabas ir komentarus dokumentui galima pateikti iki š. m. rugpjūčio 28 dienos el. paštu ms@vmvt.lt

VMVT informacija