Ūkininkai supranta mokymo(si) svarbą

 

Europos Sąjungoje skatinama daugiau investuoti į žinias, inovacijas ir suteikti ūkininkams ir kaimo bendruomenėms galimybę naudotis rezultatais.  Sukauptos žinios padeda sparčiau diegti naujoviškus metodus.

Žemės ūkio rūmai įgyvendino projektą „Žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“, pagal kurį visuose šalies kaimiškuosiuose rajonuose vykdė mokymus pagal 8 mokymo programas: „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai), „Veislinių telyčių auginimas pienininkystės ūkyje“, „Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, Tausaus dirvožemio naudojimo pagrindai“, „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“, „Buhalterinės apskaitos svarba ūkininko ūkyje“, pagal kurias organizavo net 152 mokymus ir apmokė virš 2 tūkst. ūkininkų, kuriems buvo išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 

„Šiandien jau turime galvoti apie naują BŽŪP 2021-2027 m. laikotarpį, kuriame itin daug dėmesio skiriama klimato kaitai, susijusiai su Paryžiaus susitarimo (COP 21) įsigaliojimu ir Jungtinių Tautų įsipareigojimais užtikrinti darnų vystymąsi, vandens ištekliams, rizikos valdymui, technologinėms naujovės, ypač skaitmeninei revoliucijai. Todėl šiandien turime skirti itin didelį dėmesį ūkininko ekonominėms, aplinkosauginėms ir socialinėms žinioms. Buvo smagu mokymuose susitiksi su jaunais ūkininkais, kurie itin kruopščiai planuoja investicijas į ūkį ir siekia ūkininkauti ekonomiškai“, – dalinasi įspūdžiais mokymus pagal „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“ mokymo programą vedusi LR ŽŪR konsultantė – lektorė Rūta Misevičienė.

„Dalyvavau ne vienuose mokymuose, kuriuos organizavo kitos mokymo institucijos, tačiau Žemės ūkio rūmų lektoriai ir jų praktiniai užsiėmimai patiko labiausiai. Labai svarbu, kad į kiekvieną temą buvo pažvelgta iš praktinės pusės, iš ūkininko. Gavau ne tik visus atsakymus į užduotus klausimus, bet ir patarimus dėl savo ūkio ekonominės veiklos planavimo“, – dalinasi mintimis mokymuose dalyvavusi ūkininkė Daiva Kazlauskienė.

Lietuvai svarbu gaminti konkurencingus, rinkoje paklausius  žemės ūkio produktus, kartu atitinkant ūkio valdymo, aplinkosaugos reikalavimus, todėl mokymų metu didelis dėmesys buvo skirtas tausojančiam aplinką ir diegiančiam inovacijas žemės ūkiui, kuris sukuria ekonominei, socialinei, gamtosaugos bei etnokultūrinei kaimo plėtrai palankią aplinką ir leidžia gerinti gyvenimo kokybę. Ūkininkai supranta, kad būtina mokytis ir nekenkiant aplinkai vystyti savo verslą, tokiu būdu užtikrinant kokybiškų produktų tiekimą vietos bei ES bendrajai rinkai.

 

„Gyvename nuolat kintančio pasaulio sąlygomis, todėl šiandien didžiausia vertybė – naujausia informacija, žinios ir įgūdžiai. Žemės ūkio rūmai, siekdami būti kuo arčiau žemdirbių, siekia suteikti jiems būtiniausių žinių ir informacijos. Džiaugiamės, kad sulaukėme didelio susidomėjimo organizuojamais mokymais, gavome daug puikių atsiliepimų iš ūkininkų apie kompetentingus mokymus vedusius lektorius, tokius kaip dr. Edvardas Gedgaudas, Rūta Misevičienė, Lina Pukaitė – Malinauskienė, Janė Mandeikienė ir kt. ”, – informuoja projekto vadovė, LR ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė.

 

Projektas „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas“ įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.