Veislininkystės komiteto posėdis

Sausio 29 d. (pirmadienį), 11.30 val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų Veislininkystės komiteto posėdis. Posėdis vyks Baltojoje salėje (Rūsyje, K. Donelaičio g. 2, Kaunas).

Numatomi svarstyti klausimai:

  1. Dėl Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo Nr. I-384 pakeitimo įstatymo projekto Nr. 17-10674(3).
  2. Dėl ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos funkcijų perskirstymo, turimos infrastruktūros reorganizavimo galimų pasekmių. Klausimą pristato dr. Rūta Šveistienė, Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacijos vadovė.
  3. Kiti klausimai.

Veislininkystės komiteto pirmininkas dr. Edvardas Gedgaudas