Veterinarijos akademijai – 80

Rugsėjo 22 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis sveikino Veterinarijos akademiją 80-mečio proga. Sveikindamas gražaus jubiliejaus proga Veterinarijos akademijos akademinę visuomenę, studentus, būsimuosius specialistus ir darbuotojus S.Dimaitis dėkojo už nuoširdų darbą rengiant taip reikalingus specialistus kaimui ir linkėjo prasmingų ateities darbų, motyvuotų studentų ir klestėjimo.

1936 m.rugpjūčio 25 d. „Vyriausybės žiniose” buvo paskelbtas  prezidento A.Smetonos pasirašytas Veterinarijos akademijos steigimo įstatymas. Nors klausimas apie aukštosios veterinarijos mokyklos steigimą Nepriklausomoje Lietuvoje jau buvo aptarinėjamas nuo 1918 metų. Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje tebuvo apie 20 veterinarijos gydytojų, o gyvulių skaičius 1919 m. buvo 2 mln. 316 tūkst., 1923 m. – jau beveik 5 mln. 1918 m. buvo surengtas pirmasis veterinarijos gydytojų suvažiavimas, kuriame buvo nutarta įkurti Valstybinę veterinarijos bakteriologijos laboratoriją, Veterinarijos gydytojų sąjungą.

1936 m. sausį žemės ūkio ministras Ministrų tarybai įteikė memorandumą apie aukštosios veterinarijos mokyklos steigimą. Memorandume buvo finansiniais ir ekonominiais argumentais  pagrįstas būtinumas steigti tokią mokyklą, kadangi Veterinarijos akademijos išlaikymas kainuotų kur kas mažiau, nei specialistų rengimas užsienyje; norint tinkamai paruošti veterinarijos gydytojus būtinaturėti veterinarijos klinikas; išryškinta būtinybė kelti veterinarijos gydytojų ir felčerių mokslinį lygį ir kt.  Susipažinę su memorandume išdėstytais argumentais ministrai patvirtino Veterinarijos departamento projektą, kurį netrukus pasirašė prezidentas A.Smetona.

Studentiška veikla Veterinarijos akademijoje prasidėjo 1937 m. kovo 2 d., kai įvyko steigiamasis Veterinarijos akademijos studentų draugijos susirinkimas.