ŽALIASIS DIPLOMAS IR PRAKTIKOS VIETOS

Žaliasis diplomas – tinkamą žemės ūkio veiklos subjekto profesinį pasirengimą ir kvalifikaciją liudijantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatytos formos dokumentas, kuriuo suteikiama teisė dalyvauti žemės ūkio srities švietimo ir profesinio praktinio mokymo veikloje.

Žaliasis diplomas ne tik suteikia teisę žemės ūkio veiklos subjektams priimti moksleivius ir studentus praktiniam mokymui į savo ūkius, bet yra vienas iš prioritetinių kriterijų gaunant paramą pagal 2014–2020 metų kaimo plėtros plano priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“.

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 3D-65 „Dėl žaliojo diplomo“ , Žaliąjį diplomą išduoda Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai.

ŽALIOJO DIPLOMO IŠDAVIMO TAISYKLĖS

ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTŲ ATESTAVIMO ŽALIAJAM DIPLOMUI ĮGYTI TAISYKLĖS

PAŽANGIŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTŲ SĄRAŠAS