ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš PRIENŲ RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone.

ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug priklauso, kaip žemdirbių, žemdirbių savivaldos organizacijų rajonuose keliami klausimai pasiekia ŽŪR tarybą. 

Rita Ramanauskienė, ŽŪR savivaldos organizatorė Prienų r.: „Organizuodama renginius pirmiausia atsižvelgiu į ūkininkų poreikius“.

Baigiau Kauno kraštotvarkos kolegiją, po to mokslus tęsiau Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete, esu verslo vadybos ir administravimo bakalaurė. Dar vėliau Veterinarijos akademijoje įgijau veterinarinės maisto saugos magistro laipsnį. Žinių reikėjo, nes tuo metu ūkininkavau, turėjau 30 ha mišrų ūkį. Kadangi jau dirbau Žemės ūkio rūmuose savivaldos organizatore (nuo 2008 m.) ir  Veislininkystės priežiūros tarnyboje prie ŽŪM Prienų r., tai reikėjo gilinti žinias, todėl tik apsidžiaugiau gavusi pasiūlymą studijuoti toliau – pasirinkau studijuoti gyvulininkystės technologiją ir 2019 – aisiais turėčiau gauti šios srities magistrės laipsnį. Mokslų ir žinių prireikia bendraujant su ūkininkais. Pavyzdžiui, Lietuvoje veikia Veislinių mėsinių gyvulių įsigijimo programos, tai aš stengiuosi ūkininkus apie tai išsamiai informuoti. Tai labai svarbu keičiantiems ūkininkavimo kryptį arba tiesiog imantis papildomų krypčių. Būna, kad tenka su ūkininku važiuoti į gyvulių parodas, parodau, papasakoju apie gyvulių veislių niuansus, paaiškinu, pateikiu informaciją kur, kas ir kaip, kad jie patys toliau galėtų tobulintis, įgyti žinių. Pastebiu, kad vis daugiau ūkininkų imasi mišraus ūkininkavimo, taip siekdami sumažinti nuostolius. Pavyzdys – augalininkystės ūkį turėjęs prieniškis Vidmantas Rasimas susidomėjo gyvulininkyste ir dabar turi angusų veislinių mėsinių galvijų bandą. Labai geri rezultatai ir perspektyvus ūkis.

Organizuodama renginius, planuodama seminarų temas, remiuosi ūkininkų norais – jeigu nors keliems ūkininkams tema svarbi, tai ir kviečiu specialistus iš ŽŪR Kaune, ar iš valstybės tarnybų.

Geri santykiai su Prienų r. valdžia – savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas mus remia, skatina rajono ūkininkus dažniau bendrauti ir spręsti aktualius klausimus kai tik jie kyla, nedelsti, nelaukti, kol tuo susidomės žiniasklaida. Žemės ūkio skyriui laikinai vadovauja Aušra Tamošiūnienė. Rugsėjo mėnesį su ja susitikome, aptarėme aktualius klausimus, tarėmės, kaip bendrausime – nutarėme tokius susitikimus rengti periodiškai, kartą per mėnesį.

Prienų r. būta svarstymų mažinti žemės mokestį, bet nuspręsta to nedaryti, kad lengvata negalėtų pasinaudoti neūkininkaujantys žemės savininkai. Tačiau ūkininkams suteikiama galimybė naudotis rajono savivaldybės Kaimo rėmimo programa – šįmet skirta 50 tūkst. EUR. Iš šių lėšų kompensuojamos naujos technikos įsigijimo palūkanos, suteikiama parama gaisro atveju ir kt. iki 3000 EUR.

Ūkininkavimo pavyzdys? Tai ūkininko, veterinarijos gydytojo Jono Bartkaus trys dukros – Rita, Laima ir Rasa. Jos visos turi savo pienininkystės ūkius. Beje, viena iš jų, energingoji Laima Balsevičienė, vadovauja neseniai įsikūrusiai Prienų rajono smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociacijai. Kodėl įkūrė? Matyt todėl, kad smulkiųjų ir vidutinių ūkių savininkai pajautė, kad Lietuvos pieno gamintojų asociacija negynė jų interesų.

Dirbant savivaldos organizatore labai svarbu turėti tvirtą užnugarį. Džiaugiuosi turėdama galimybę pasiremti ŽŪR specialistų Kaune žiniomis, patirtimi, patarimais.

Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmai vykdo ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimą, kurio tikslai  – skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Atsižvelgiant į ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų poreikius, teikiame individualias konsultacijas ir organizuojame seminarus gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Prienų rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorę Ritą Ramanauskienę, kontaktai: tel. 8-610 64 146, e. p. r.ramanauskiene@zur.lt