Žemės ūkio rūmų vicepirmininkai

Nuolat rašome apie ŽŪR pirmininko dr. Arūno Svitojaus  susitikimus su žemdirbių organizacijomis ir žemdirbiais bei kaimo gyventojais. Pasikeisdami jam talkina ir du vicepirmininkai: Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vadovas Vytautas Buivydas. Šį kartą jie šiek tiek papasakojo apie save, pasidalijo mintimis, planais ir pirmaisiais darbų įspūdžiais.

Keli jūsų asmeninio gyvenimo štrichai, ypač susiję su jūsų naujosiomis pareigomis?  

A.Baravykas: „Su žmona gyvenu jau 18 metų, turime tris vaikus: vyriausiajai dukrai – 15 metų, sūnui – 10, jauniausiajai – 6 metukai. Esu kilęs iš Ukmergės, baigiau tuometinį Ukmergės žemės ūkio technikumą, po to ūkininkauti mokiausi Vokietijoje, ten atlikau ir praktiką. Sugrįžęs į Lietuvą mokiausi Lietuvos veterinarijos akademijoje, įgijau gyvulininkystės technologo specialybę ir dar ekonominę politiką studijavau tuometiniame Žemės ūkio universitete. Dirbau Valstybinėje gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyboje bei ŽŪM, o po to ir iki šiol esu Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius“.

V.Buivydas: „Esu ūkininkas,  LJŪJS pirmininkas,  įgyvendinu didžiausio šalyje šilauogių auginimo ūkio projektą ir, žinoma, dar esu dviejų vaikų tėvas. Dėl ŽŪR vicepirmininko veiklos teks šiek tiek laiko atimti iš šeimos, tačiau  su žmona susitarėme, kad dėl to problemų nekils. Laikas parodys, kaip man seksis derinti savo darbus su vicepirmininko pareigomis, gal pastarųjų naudai ateityje teks kurios nors veiklos atsisakyti ar sumažinti krūvius“.

Žemdirbiai atkreipė dėmesį, kad bene pirmasis jūsų susitikimas, tiesa, virtualus, įvyko su Lietuvos žemės ūkio atašė Kinijoje Mindaugu Kuklierium. Ar tai buvo atsitiktinis ryšys, ar viena iš jūsų, ŽŪR vicepirmininko, veiklos sričių?

A.Baravykas: „Manau, jog tai – sudėtinė darbo dalis. Jau žinome, kad šių metų gegužės mėnesį parodoje „AgroBalt“ su delegacija lankysis Kinijos žemės ūkio ministras. Tikrai negalime praleisti  tokios progos, todėl šiam susitikimui mes, ŽŪM socialiniai partneriai, turime pasiruošti, nes susitikimas svarbus ne tik ŽŪM, bet ir mums, žemdirbių organizacijoms. Kinams turime parodyti, ką turime geriausio ir kas jiems yra svarbu. Jeigu Kinijos ministras ar delegacija turės laiko, tai parodysime kuriuos nors ūkius. Geriau vieną kartą parodyti negu dešimt kartų papasakoti“.

Kurioms veiklos sritims skirsite daugiausia dėmesio, teiksite pirmenybę? Ar  sulaukėte ūkininkų kreipimosi į jus, kaip į ŽŪR vicepirmininką?

V.Buivydas: „Daugiau dėmesio skirsiu jaunųjų ūkininkų bei šeimos ūkių problemoms spręsti, jų interesams ginti. Statistiniai duomenys apie ūkininkų amžių tikrai prasti – kas pakeis senstančius ūkininkus? Valstybei tikrai reikėtų politinio sprendimo skatinti jaunųjų ūkininkų, šeimos ūkių kūrimąsi.

Skambučių telefonu srautas išaugo kelis kartus. Tarp aktyviausiųjų – pieno ūkių savininkai. Susidariau įspūdį, kad pieno gamintojų asociacija jų problemoms neskiria tiek dėmesio, kiek turėtų skirti. Štai ir paskutiniame susitikime su žemdirbiais Telšių rajone patys ūkininkai nusprendė imtis iniciatyvos – ieškos naujų būdų pieno gamintojų interesams ginti“.

A.Baravykas: „Būtų klaidinga manyti, kad ŽŪR vadovai kišis į specifines ūkininkų asociacijų veiklos sritis. Manau, kad kiekvienas turi užsiimti tuo, ką geriausiai išmano. Taigi  asociacijos ir turi teikti  pasiūlymus, kaip spręsti specifines problemas. ŽŪR vicepirmininkai juk ne konsultantai, ne specifinių ūkio šakų patarėjai. Apskritai, ŽŪR  veiklos esmė – sukurti efektyviausią žemės ūkio organizacijų atstovavimo tvarką. Tai daryti ne pripuolamai, ne chaotiškai, bet racionaliais būdais daryti įtaką valdžiai, kad žemdirbių organizacijų pasiūlymai būtų įgyvendinami. Žinoma, visi turime suprasti, kad daugiau naudos pasieksime, jeigu bendrus pasiūlymus valdžiai pateiksime mes patys, o ne šią galimybę atiduosime valdžiai“.

Žemės ūkio ministerijos vadovai dažnai kalba apie tai, ko tikisi iš socialinių partnerių, o ko jūs tikitės iš ŽŪM?

A.Baravykas: „Pirmiausia – konstruktyvumo. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Štai ministro iniciatyva surengtas susitikimas su socialiniais partneriais galėjo būti efektyvesnis. Į susitikimą atvyko apie dvidešimties asociacijų atstovai, tačiau paaiškėjo, kad ministras užimtas, o po to ir išvyko į susitikimą rajone. Manau, mes, žemdirbiai, turėtume pagelbėti ministrui, kad jis atskirtų strateginius klausimus nuo kasdieninių susitikimų. Nepatarinėsiu ministrui, bet norėčiau iš ministro išgirsti, kokie yra jo svarbiausi darbai ir kuo mes galėtume prisidėti. Nenoriu patarinėti ministrui, tačiau jis galėtų paprašyti, kad visos žemdirbių organizacijos sutelktų visas įmanomas pastangas dėl ES tiesioginių išmokų ES bendrojoje rinkoje suvienodinimo. Tikrai nepakenktų, jeigu susitartume, kaip šio tikslo siekti – gal reikėtų surengti kokias nors akcijas? Visi, dalyvaujantys kokiose nors ES organizacijose, turėtų nuolat kelti šį klausimą. Dar norėčiau, kad ŽŪM išryškintų santykius su Aplinkos ministerija, nes yra labai daug klausimų, kurie užstrigo būtent dėl šios ministerijos įtakos. Reikia naujo postūmio“.

Pirmasis darbo mėnuo buvo intensyvus? Kurie susitikimai buvo įsimintini?

A.Baravykas: „Visi susitikimai svarbūs, tačiau  išskirčiau susitikimus su  Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos bei Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) prezidiumų nariais. Susidariau įspūdį, kad LŪS vadovai buvo sumanę mus išbandyti, išsiaiškinti ar tvirtas mūsų stuburas. Manau, jie išbandė ir suprato“.

V.Buivydas: „Mes norime bendradarbiauti. Ar to nori LŪS? Jeigu LŪS tikrai sieks diskutuoti, tai mes esame pasiruošę ieškoti sprendimo būdų, o jeigu valią duos emocijoms, tai susitarti nepavyks. Principinė ŽŪR pozicija –  jokia organizacija neturėtų tikėtis, kad ŽŪR pirmenybę teiks tiems, kurie garsiau šauks, bandys savo interesus kelti aukščiau kitų“.