ŽŪR tarybos posėdyje – aktualūs klausimai

ŽŪR tarybos nariai kovo 8 d. nagrinėjo daug svarbių klausimų. ŽŪR prašymu kontroliuojančių institucijų vadovai pateikė informaciją apie žemdirbiams taikomas sankcijas ir planus kontrolę pakeisti prevencinėmis priemonėmis. Diskutuota dėl Žemės ūkio ministerijos perkėlimo į Kauną, patvirtinti klausimai, kurie bus nagrinėjami balandžio 25 d. Kaune įvyksiančiame ŽŪR XVIII suvažiavime, išklausytos ŽŪR komitetų ataskaitos ir planai.

Sankcijų botagas

ŽŪR taryba ištesėjo pažadą iš esmės pasidomėti žemės ūkio subjektams taikomų sankcijų niuansais. Vien per paskutinius dvejus metus šalies žemdirbiams skirta sankcijų suma siekė 8,4 mln. EUR. Tai pinigai, dėl kurių tikrai verta pasvarstyti, ar Lietuvos kontroliuojančios institucijos galėjo dirbti kitaip, žinoma, nepažeidžiant ES reikalavimų ir neatsisakant būtinos kontrolės.

Taigi 2017 m., įgyvendinant tiesioginių išmokų ir su žemės ūkio paskirties žemės plotu susijusias priemones  net 11 485 pareiškėjams buvo pritaikyta sankcijų už 5,1 mln. EUR. 2018 – aisiais į kontrolierių akiratį pateko 7 720 pareiškėjų, kuriems skirta sankcijų už 3,3 mln. EUR. Nors tendencija gera, bet praradimais džiaugtis dar anksti. Be to, panaši padėtis ir įgyvendinant investicines Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 m. priemones.

Pasak ŽŪM vicepirmininko Vytauto Buivydo, vykdančioji valdžia nuolat turi atlikti tyrimus dėl kokių priežasčių taikomos sankcijos, dėl kokių priežasčių ūkininkai pažeidžia reikalavimus. Juk apmaudu, kai valstybė praranda tiek pinigų.

Nuo kontrolės – link prevencijos

ŽŪR tarybos posėdyje apie ūkininkams taikomas sankcijas išsamiai kalbėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktorius Erikas Bėrontas bei žemės ūkio viceministras Venantas Griciūnas.

NMA vadovas daugiau dėmesio skyrė tiesioginių išmokų (TI) sankcijoms, nes tik jos yra grąžinamos į ES biudžetą, o sankcijos už Kaimo plėtros priemones lieka šalyje ir lėšos skiriamos kitiems šaukimams.

„2018 m. TI voke buvo 475 mln. EUR, o dėl taikytų sankcijų į ES biudžetą buvo grąžinta apie 3 mln. EUR, tai sudarė 0,63 proc. visų lėšų. Tiesa, tai dar negalutiniai duomenys“, – informavo E.Bėrontas.

Už kokius pažeidimus taikytos sankcijos?

„Daugiausia sankcijų skirta dėl vėlavimo deklaruoti paraiškas. 2017 m. vėlavo 2 200, 2018 m. – 1 300 pareiškėjų. Šiuo atveju nebuvo galimybių pasigailėti, sankcijų netaikyti. Kita priežastis – dėl neteisingai nurodyto ploto. Dar nesilaikoma reikalavimų šienauti pievas, nepateikiami valdymo, dirbimo, kontroliniai dokumentai. Būna ir dvigubų deklaravimų. Taigi šiais nurodytais atvejais irgi skiriame sankcijas“, – sakė E.Bėrontas.

Sankcijos skiriamos ir už gyvulių registravimo bei ženklinimo pažeidimus, nesilaikant gyvūnų gerovės reikalavimų ir kt.

Pasak NMA direktoriaus, sankcijų, susijusių su TI išvengti matyt nepavyks.

„Apie šią problemą žino ir EK, todėl nuspręsta nuo 2021 m. daugeliu atvejų kontrolę pakeisti prevencija. Kiekvienas ūkis bus kontroliuojamas online būdu ir apie reikalavimų pažeidimą ūkininkus įspėsime, priminsime, kad jie vėluoja. Tikimės, kad tokiu būdu pavyks gerokai sumažinti sankcijų“, – sakė E.Bėrontas.

                   

Aistros dėl ministerijos perkėlimo

Nors ŽŪM atstovai jau žvalgosi patalpų Kaune ir neoficialiai jau yra nuspręsta, kur įsikurs ministerija, tačiau aistros dėl ministerijos perkėlimo vis dar verda. Štai ir ŽŪR sulaukė ŽŪM darbuotojų profesinės sąjungos kreipimosi. Vilniuje gyvenantys ŽŪM darbuotojai reiškia susirūpinimą  dėl savo ateities ir raštu pateikė nuogąstavimus dėl jau pradėtos reformos neigiamų pasekmių. Ar ne per vėlai? Vis dėlto ŽŪR taryba išklausė ŽŪM profesinės sąjungos atstovų argumentų ir  balsuodami išreiškė savo nuomonę: 4 nariai pritarė ŽŪM perkėlimo į Kauną sprendimui, 7 nariai susilaikė ir 11 narių nepritarė. Priminsime, kad ŽŪR taryboje yra 23 nariai.

ŽŪR tarybos posėdyje dalyvavęs Seimo KRK pirmininkas Andriejus Stančikas priminė, kad idėja perkelti ŽŪM į Kauną kilo jau seniai ir įvairioms partijoms, buvo imamasi tokių ketinimų, tačiau jie buvo neįgyvendinti dėl įvairių priežasčių.

„Gaila, kad ministerijos perkėlimo procesas užsitęsė. Tačiau dar prieš rinkimus į Seimą  duotus pažadus reikia vykdyti. Kai kurie valdininkai pasitrauks, pereinamasis laikotarpis bus nelengvas, tačiau esu įsitikinęs, kad ministerijai specialistų Kaune užteks. Galim tik pasvarstyti apie galimybes kažkiek ŽŪM atstovų palikti Vilniuje, o gal ir neverta“, – sakė A.Stančikas.

ŽŪR tarybos posėdyje apsilankęs Premjeras Saulius Skvernelis paneigė abejones – sprendimas į Kauną perkelti ŽŪM priimtas ir nebus pakeistas.

ŽŪR suvažiavimas ir kiti klausimai

ŽŪR taryba nutarė ataskaitinį ŽŪR XVIII suvažiavimą surengti 2019 m. balandžio 25 d. ir patvirtino jo darbotvarkę bei sąmatą.

ŽŪR taryba nagrinėjo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos, vasario 8 d. posėdyje priimtus sprendimus, tarp kurių – skubos tvarka prašyti, kad ŽŪM nustatytų ribines pesticidų vertes dėl foninės taršos nustatomas ekologiškoje žemės ūkio produkcijoje, augalinėse dalyse ir dirvožemyje bei parengti metodiką pesticidų taršos atsekamumui ir ūkininko tyčinei ar netyčinei veiklai nustatyti. LEŪA kreipėsi į ŽŪR tarybą, kad ši pritartų prašyti ŽŪM peržiūrėti ir pakeisti VšĮ „Ekoagros“ Apeliacinės komisijos sudarymo ir apeliacijų nagrinėjimo tvarką į komisijos sudėtį kviečiant nepriklausomus ekspertus iš ūkininkų, vartotojų, perdirbėjų organizacijų bei neviršijant  proc. komisijos sudėtyje valstybinių institucijų atstovų. ŽŪR taryba pritarė šiems ir kitiems LEŪA prašymams.

ŽŪR taryba aptarė galimybes organizuoti ŽŪR narių susitikimą su kandidatais į Lietuvos Respublikos Prezidentus.

Komitetų veikla

ŽŪR taryba nagrinėjo Žemės ūkio rūmų komitetų veiklą. Priminsime, kad ŽŪR veikla yra vykdoma vadovaujantis ne vadovų įnoriais, kaip neretai įprasta kai kuriose kitose ūkininkų visuomeninėse organizacijose, bet pagal ŽŪR statutą, o Statuto 27 str. 1 d. įtvirtinta, kad ŽŪR komitetai yra iš ŽŪR narių deleguotų asmenų suformuoti darbo organai, kurių tikslas – parengti kolektyvinę nuomonę atskirais ŽŪR veiklos klausimais ir teikti ją svarstyti ir tvirtinti ŽŪR tarybai.

Posėdžio metu ŽŪR komitetų pirmininkai apžvelgė 2018 m. veiklą bei pristatė šiais metais planuojamus darbus.