ŽŪR vadovai susitiko su Ministru Pirmininku

Planuotame susitikime su Ministru Pirmininku Saulium Skverneliu dalyvavo  ir žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus, ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis, ŽŪR Tarybos ir Prezidiumo narys Česlovas Tallat-Kelpša bei Ministro Pirmininko patarėjas žemės ūkio klausimais Aleksandras Muzikevičius.  Aptarta situacija žemės ūkyje, pasidalinta nuomonėmis apie derybų dėl ES paramos  strategijos bei taktikos ir susitarta dėl Ministro Pirmininko dalyvavimo ŽŪR Tarybos posėdyje Kaune. 

Anot ŽŪR pirmininko A.Svitojaus, susitikimas su Vyriausybės vadovu S.Skverneliu buvo ŽŪR bendradarbiavimo su valdžios institucijomis sistemos dalis.

„Premjeras yra vykdomosios valdžios vadovas, todėl susitikime aptarėme daug klausimų, kuriuos galima būtų išspręsti palyginti greitai, jeigu kai kurie vykdomosios valdžios atstovai nepabijotų pasidalyti atsakomybe. Džiaugiuosi, kad daugeliu atvejų Ministras Pirmininkas pritarė mūsų pasiūlymams“, – sakė A.Svitojus.

Gerai, kad susitikime dalyvavo ir žemės ūkio ministras G.Surplys, nes ŽŪR vadovai dar kartą pasiūlė dalį vykdomajai valdžiai nebūdingų funkcijų perduoti žemdirbių savivaldai ir konkrečiai – ŽŪR.

„Mes, žemdirbių savivaldos atstovai, tikrai galėtume efektyviau priimti sprendimus, pavyzdžiui, dėl tautinio paveldo elementų įteisinimo, arba dėl veislininkystės sistemos niuansų, dėl kooperatyvų pripažinimo. Pateikėme keliolika pasiūlymų dėl funkcijų, kurias ŽŪM galėtų perduoti žemdirbių savivaldos organizacijoms. Džiaugiuosi, kad Vyriausybės vadovas iš esmės pritarė mūsų pasiūlymams ir ministrui bus lengviau priimti konkrečius sprendimus“, – sakė A.Svitojus.

Susitikime buvo aptarta ir ŽŪR iniciatyva, bendradarbiaujant su kaimyninės Lenkijos ir kitų ES šalių žemdirbių organizacijomis, Briuselyje rengti protesto akcijas, kuriose žemdirbiai reikalaus sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas ES bendrojoje rinkoje.

Pasak Ministro Pirmininko patarėjo žemės ūkio klausimais A.Muzikevičiaus, susitikimas buvo labai konstruktyvus ir naudingas abiems pusėms: „Susitarta kylančias problemas aptarti dažniau, periodiškai. Konkreti data nenumatyta, tačiau iš esmės susitarta, kad Premjeras artimiausiu metu dalyvaus atvirame ŽŪR Tarybos posėdyje“.