ŽŪR vadovai susitiko su Seimo Pirmininku

Gegužės 30 d. Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis savo darbo kabinete priėmė Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininką Arūną Svitojų, vicepirmininką Algį Baravyką, ŽŪR direktorių Sigitą Dimaitį bei ŽŪR tarybos ir prezidiumo narį Česlovą Tallat – Kelpšą.

ŽŪR pirmininkas A.Svitojus apžvelgė pagrindinės Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijos veiklos principus ir uždavinius.

„Kartais klausiama, kieno interesus mes giname, kam atstovaujame? Šiuo metu ŽŪR priklauso 48 žemdirbių visuomeninės organizacijos: asociacijos, sąjungos, vietos veiklos grupės, fondai, draugijos. Atstovaujame ne tik savo narių interesams, bet visiems šalies žemdirbiams ir kaimo gyventojųjų interesams. Dėl kiekvieno ŽŪR nariams ir valstybei svarbaus klausimo ŽŪR taryba, kurią sudaro suvažiavime išrinkti 23 nariai, diskutuoja, ieško kompromisų, todėl valstybės institucijoms pateikiame konsoliduotą nuomonę. Manome, kad tokia mūsų demokratinės veiklos principu grindžiama veikla yra labai svarbi valstybės institucijoms – “, – sakė A.Svitojus.

Pasak ŽŪR direktoriaus S.Dimaičio, ŽŪR siekia kuo efektyvesnio bendradarbiavimo ir su valstybės institucijomis – Seimu, Vyriausybe, ministerijomis.

„Seimas yra tautos parlamentas, o ŽŪR yra tarsi žemdirbių parlamentas. Neabejojame, kad jums svarbi žemdirbių nuomonė, pageidavimai, todėl norėtume su jumis susitikti dažniau, galbūt periodiškai ir aptarti ŽŪR svarbiausius klausimus“, – siūlė ŽŪR vicepirmininkas A.Baravykas.

„Bendradarbiavimas tarp Lietuvos Respublikos Seimo ir Žemės ūkio rūmų yra svarbus ir turi būti plėtojamas, kai yra sprendžiami su žemės ūkio sektoriumi, o ypač žemės ūkio savivalda susiję klausimai. Žemės ūkio rūmai gali pasiūlyti žinias ir kompetencijas, galinčias svariai prisidėti prie atitinkamų teisės aktų gerinimo“, – sakė Seimo Pirmininkas.