DĖMESIO! Kviečiame į konferenciją apie tausojamosios žemdirbystės naudą

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „TIESIOGINĖS SĖJOS TECHNOLOGIJOS PRITAIKYMAS DIRBAMOSE ŽEMĖSE IR GANYKLOSE, SIEKIANT EKOSISTEMŲ BIOĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMO“, kuri vyks 2021 gruodžio 22 d., (trečiadienį) 10 val., Žemės ūkio rūmuose, adresu: Kaunas, K. Donelaičio g. 2, Didžiojoje salėje (II a.). arba nuotoliniu būdu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ2NWE2NTktYmMzMC00NDU4LWE4Y2MtYmYwODE3NGIwNmI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260b44e50-a0ea-4f70-a93f-50b4627c9930%22%2c%22Oid%22%3a%22040f0c04-436b-433a-8267-90f3ffa26776%22%7d

Konferencijoje bus pristatomi projekto „Tiesioginės sėjos technologijos pritaikymas dirbamose žemėse ir ganyklose, siekiant ekosistemų bioįvairovės išsaugojimo“, vykdytų parodomųjų bandymų rezultatai bei tiesioginės sėjos ir supaprastinto žemės dirbimo aktualumas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose, siekiant optimizuoti jų našumą ir pelningumą bei taupiai bei tvariai naudoti išteklius.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

 09:00–10:00 Registracija
10:00–10:10 Įžanginis žodis. Sigitas Dimaitis, LR žemės ūkio rūmų direktorius
10:10–10:30 Projekto „Tiesioginės sėjos technologijos pritaikymas dirbamose žemėse ir ganyklose, siekiant ekosistemų bioįvairovės išsaugojimo“: tyrimų rezultatų ir rekomendacijų pristatymas Dr. Laura Masilionytė, LR žemės ūkio rūmai
10:30-10:40 Azotinių trąšų problema. Dr. Kristin Džons, Australija (vaizdo įrašas)
10:40–11:15 Dirvožemio derlingumo atstatymas naudojant biopreparatus. Dr. Sergej Osipenko, biopreparatų kūrėjas (su vertimu į Lietuvių kalbą)
11:15-11:50 „Vis Terrae“ tecnologijos pristatymas. Agrotechnologas Andrej Poltavčiuk, Ukraina; (su vertimu į Lietuvių kalbą)
11:50-12:20 Tausojančiojo žemės dirbimo principai. prof. dr. Vaclovas Bogužas
12:20–13:00 Pietų pertrauka
13:00–13:20 Carbon Farming schema žemės ūkyje. Violeta Gevorkjan
13:20–14:30 Technikos atstovų pasisakymai (Horo mechanika, EWA, Agrotaka)
14:30–14:50 Natūralios kilmės biostimuliatorių naudojimas, užtikrinant dirvožemio tvarumą ir stabilią ekosistemą. Dr. Vytautas Zalatorius
14:50–15:10 Mikroorganizmų technologijos tvaresniam ūkininkavimui, UAB Bioversio
15:10–15:30 Gamybinė patirtis taikant tausojančios sėjos technologijas, ūkininkė Sonata Vasiliauskienė
15:30–15:55 Ūkininkų pasisakymai: Rimas Šerlinskas, Jonas Kuzminskas, Arvydas Mikalauskas
15:55–16:00 Padėkų įteikimas ūkininkams, dalyvavusiems projekte

SVARBU

Dalyvavusiems konferencijoje bus išrašyti 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Būtina išankstinė registracija. Registracijos forma  https://forms.office.com/r/AAuhUCa7U0

Plačiau apie projektą:

Žemės ūkio rūmai: pagarba ūkininkams tausojantiems dirvožemį