Informacinis renginys dėl lengvatinių paskolų ir garantijų teikimo

2022 m. sausio 19 d. Žemės ūkio rūmai organizavo nuotolinį suinteresuotų asmenų informacinį renginį dėl lengvatinių paskolų ir garantijų teikimo nukentėjusiems nuo COVID-19.

Informacinio renginio metu UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo atstovai pristatė aktualias priemones bei galimybes jomis pasinaudoti. Savo ruožtu žemės ūkio subjektai pateikė savo pasiūlymus dėl priemonės efektyvesnio panaudojimo.

Informaciją, kas gali pasinaudoti finansine parama, pateikė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo atstovai.

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Šia finansine pagalba pasinaudoti gali ūkio subjektai, veikiantys žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse:

  • kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, įregistravę žemės ūkio valdą ir užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus), užsiimančias savo pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu);
  • pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
  • kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės;
  • ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

 

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.