Pradedamos skolinti 31 mln. eurų lėšos dėl karo Ukrainoje sunkumų patiriantiems ūkiams

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) per atrinktus pirmuosius finansų tarpininkus pradeda teikti lengvatines paskolas likvidumui užtikrinti pagal skatinamąją finansinę priemonę ūkio subjektams, Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu patiriantiems sunkumų. Lengvatinės paskolos bus teikiamos iki 2022 m. gruodžio 31 d., o joms teikti skirta 31 mln. eurų.

Jau galima kreiptis į finansų tarpininkus

„Rugpjūčio pabaigoje buvo patvirtinta schema, pagal kurią įgyvendinama skatinamoji finansinė priemonė, o rugsėjį pradėjome priemonės įgyvendinime dalyvausiančių finansų tarpininkų atranką. Praėjusią savaitę jau pasirašėme pirmąsias sutartis su finansų tarpininkais dėl paskolų teikimo, tad potencialūs paskolų gavėjai jau gali kreiptis į juos dėl lengvatinių paskolų“, – sako ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Sutartys dėl lengvatinių paskolų teikimo jau yra pasirašytos su LKU kredito unijų grupe ir RATO kredito unija, o prašymus dalyvauti priemonės įgyvendinime ŽŪPGF taip pat yra gavęs iš KREDA kredito unijų grupės, PayRay Bank bei SME Bank. Sutartys su šiais finansų tarpininkais taip pat gali būti pasirašytos artimiausiu metu.

Informacija apie finansų tarpininkų atranką ir jų sąrašas skelbiami ir nuolat atnaujinami interneto svetainėje garfondas.lt.

Kaip ir kokiomis sąlygomis yra teikiamos paskolos?

„Žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose veikiantiems ūkio subjektams siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą ir susidūrus su apyvartinių lėšų poreikiu, teikiamos lengvatinės paskolos yra gyvybiškai svarbios šiandienos kontekste, kuomet rinkoje matome augančius skolinimosi kaštus bei vis sudėtingesnes galimybes gauti finansavimą. Tad norinčius pasinaudoti paskolomis, raginame nedelsti ir jau šiandien kreiptis į atrinktus finansų tarpininkus“, – pataria R. Globienė.

Lengvatinės paskolos teikiamos apyvartiniam kapitalui – pagal šios skatinamosios finansinės priemonės schemą numatytoms išlaidoms – finansuoti ūkio subjektams, kurie po 2022 m. vasario 1 d. dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą patyrė sunkumų, vertinant skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmę arba apyvartos pokytį.

Lengvatinės paskolos teikiamos ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kooperatinėms bendrovėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ar prekyba, bei ūkio subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Maksimali paskolos suma gali siekti iki 500 tūkst. eurų bei vertinama individualiai pagal paskolos gavėjo apyvartą arba gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidas. Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiama viena paskola, o jos maksimali trukmė – iki 72 mėnesių. Taip pat galimas paskolos grąžinimo atidėjimas iki 12 mėnesių, tačiau neprailginant maksimalaus paskolos termino.

Paskolai, priklausomai nuo paskolos trukmės ir ūkio subjekto dydžio, taikoma fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 iki 1,51 proc. Paskolos administravimo mokestis siekia 2 proc. paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų. Paskolos suteikiamos neįkeičiant turto.

Paskolos nėra teikiamos ūkio subjektams, 2022 m. gavusiems lengvatines paskolas pagal priemonę ūkio subjektams, patyrusiems sunkumų dėl COVID-19 pandemijos, taip pat taikomi kiti apribojimai dėl dalyvavimo programose, valstybės pagalbos sumų limitų ir ES taikomų sankcijų.

Daugiau apie šią priemonę skaitykite čia: Lengvatinės paskolos Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2022 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-518 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemos patvirtinimo“.