Prašome paramos ir palaikymo

2018 m. spalio 29 d. įvykusiame ŽŪR Tarybos posėdyje buvo priimtas nutarimas tęsti protesto akciją dėl 2021 – 2027 m. BŽŪP biudžeto. 

Protesto akcija planuojama š. m. gruodžio 13 d. Briuselyje, kai vyks Europos Vadovų Tarybos pasitarimas.

Kviečiame visus žemdirbius ir jiems prijaučiančius šalies gyventojus, palaikyti ir paremti protesto  akciją bei prisidėti prie Lietuvos žemės ūkio ir kaimo išsaugojimo.

Primename, kad 2012-2013 m., rengiantis BŽŪP 2014-2020 m. laikotarpiui, Žemės ūkio rūmai organizavo net 6 protesto akcijas, kurių pagalba buvo pasiekta, kad augančia tvarka iki 2019 m. vidutinė išmoka sieks 181 Eur, nors tada Lietuvai buvo siūloma vidutinė išmoka tik 144 Eur.

Būsime dėkingi, jei palaikysite protesto akciją ir prisidėsite finansiškai.

Protesto akcijai palaikyti skirtas lėšas galite pervesti į sąskaitą Luminor banke, sąskaitos Nr.  LT 19 4010 0425 0237 2866

Protesto akcijai organizuoti reikalingos lėšos: kelionės į Briuselį ir atgal organizavimui ir ES viešinimo kampanijai.

Po protesto akcijos bus pateikta finansinė ataskaita apie gautą ir panaudotą paramą ŽŪR Tarybai, kuri bus skelbiama viešai visiems šalies gyventojams.

Iš anksto dėkojame už Jūsų solidarumą ir palaikymą!

*****

Žemės ūkio rūmai ragina šalies žemdirbius ir kaimo gyventojus kovoti už savo teises ir nesitaikstyti su diskriminacinėmis sąlygomis, telktis ir būti vieningais, siekiant lygių sąlygų ES bendrijoje. Žemės ūkio rūmų nuolatinio darbo ir bendradarbiavimo su užsienio šalių žemdirbiškomis organizacijomis rezultatas – 2018 m. spalio 18 d. prie protesto akcijos prisijungę Lenkijos ir Čekijos žemės ūkio rūmai ir Latvijos žemdirbių savivaldos atstovai.

Protesto akcijos dalyvius aplankė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Europarlamentaras Bronis Ropė ir EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto  Pirmininkas Czesław Adam Siekierski.

Protesto akcijos metu Žemės ūkio rūmų vicepirmininką Vytautą Buivydą priėmė Europos Komisaro Philo Hogano kabineto narys, atsakingas už Baltijos šalių regioną, Dermot Ryan, kuriam buvo įteikti PROTESTO REIKALAVIMAI, kuriuos pasirašė Lietuvos, Lenkijos ir Čekijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos. Protesto akcijos reikalavimai:

  1. tiesioginės išmokos 2021-2027 m. programiniu laikotarpiu būtų ne mažesnės kaip ES tiesioginių išmokų vidurkis;
  2. parama II ramsčiui (Kaimo plėtros programai) išliktų ne mažesnio kaip 2014-2020 m. programinio laikotarpio lygio;
  3. kad visoms valstybėms narėms būtų nustatytos vienodos nacionalinio prisidėjimo ribos – tiesioginėms išmokoms ir Kaimo plėtros programai.
  4. būtų radikaliai supaprastintos paramos sistemos ir sumažinta administracinė našta paramą administruojančioms institucijoms bei pareiškėjams / paramos gavėjams;
  5. būtų sukurti konkretūs finansiniai ir organizaciniai mechanizmai, skatinantys ir padedantys įsikurti jauniesiems ūkininkams, taip pat numatytos priemonės, skirtos naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams.

PROTESTO AKCIJOS AKIMIRKOS

***

KODĖL turime rūpintis žemės ūkio ateitimi ir kaimo plėtra ŠIANDIEN ?

Tiesioginės išmokos ES šalyse narėse 2014 – 2020 m.

Lietuvai naujuoju 2021 – 2027 m. laikotarpiu tiesioginėms išmokoms numatoma skirti 3,344 mlrd. Eur (2018 m. kainomis) arba 5,8 proc. daugiau nei 2014–2020 m. laikotarpiu, tačiau Kaimo plėtros programai numatoma skirti tik 1,214 mlrd. Eur t. y. 26,2 proc. mažiau (BEVEIK TREČDALIU!) negu 2014–2020 m. laikotarpiu.

Taigi naujuoju 2021 – 2027 m. laikotarpiu Lietuvai tiesioginėms išmokoms ir kaimo plėtrai iš viso numatoma skirti apie 4,558 mlrd. Eur t.y.  apie 5,2 proc. mažiau, nei 2014–2020 m. laikotarpiu.

Pasiūlytas tiesioginių išmokų konvergencijos scenarijus rodo, kad šis procesas ir toliau vyks labai lėtai, išmokos iki ES vidurkio bus didinamos vos po 2 proc. kasmet, ir tik 2027 m. Lietuvos tiesioginių išmokų vidurkis turėtų pasiekti 204 Eur už ha lygį, arba tik 79 proc. ES vidurkio.

ES tiesioginių išmokų vidurkis – apie 266 Eur. Pusė šalių yra žemiau šio vidurkio. Lietuva yra trečia nuo galo – po Estijos ir Latvijos, o Belgija, Olandija, Graikija – viršūnėje.

Tiesioginių išmokų vidurkis ES šalyse – 266 Eur

*****

Jei turite klausimų, pastebėjimų ar siūlymų, maloniai laukiame.

Kontaktinis asmuo: Sonata Kisielienė

el. p. s. kisieliene@zur.lt

tel. +370 686 616 49

*****

Nuotraukoje: ŽŪR organizuotos protesto akcijos Briuselyje akimirka, 2018 m. spalio 18 d.