Registruokitės į nuotolinį renginį apie žemės ūkio sektoriaus mokymo ir skaitmenizavimo ateitį

2022 m. lapkričio 24 d. Briuselyje (renginys bus transliuojamas internetu) vyks DG Agri’s organizuojamas renginys „Farming’s got talent”! Profesinis žemės ūkio švietimas ir mokymas pereinamuoju laikotarpiu“.

Renginyje dalyvaus lektoriai, mokymų dalyviai, mokymo paslaugų teikėjai ir kiti ES ir nacionalinio lygmens dalyviai, kad atkreiptų dėmesį į tai, kokį vaidmenį profesinis švietimas ir mokymas (PŠM) gali atlikti kuriant žemės ūkio sektorių, pasirengusį ekologiniam ir skaitmeniniam perėjimui.

Profesinis švietimas ir mokymas (PŠM) yra labai svarbūs ugdant įgūdžius ir kompetencijas, kurių reikia ES ūkininkams, kad jie sėkmingai veiktų pasaulyje, kuriame vyksta spartūs technologiniai pokyčiai, skaitmeninimas ir pasauliniai tvarumo iššūkiai.

Renginyje, kuriame lektoriai, mokymų dalyviai ir paslaugų teikėjai ir kiti ES ir nacionaliniai subjektai keisis įkvepiančia praktika ir patirtimi, norima pabrėžti profesinio rengimo ir mokymo(si) vaidmenį, siekiant sukurti patrauklų žemės ūkio sektorių, pasirengusį perėjimui į ekologiją ir skaitmeninimą. Svarbu aptarti ir nusimatyti prioritetus bei sėkmingus metodus, kurie pasitarnautų įgūdžių tobulinimui.

Renginio pagrindiniai 3 tikslai:

  1. Nustatyti, kokių įgūdžių pokyčių reikia ES žemės ūkio sektoriuje, kad būtų galima įveikti iššūkius, kuriuos kelia perėjimas prie ekologijos ir skaitmeninimo.
  2. Pasidalinti sėkminga profesinio rengimo ir mokymo (PŠM), skirto tvariam, skaitmeniniam ir atspariam ūkininkavimui ES patirtimi ir nustatyti iššūkius bei galimus tolesnius veiksmus.
  3. Išnagrinėti turimas priemones, skirtas aukštos kokybės profesinio mokymo programoms remti ir skatinti bendradarbiavimą bei sinergiją joms įgyvendinti praktikoje.

Kokių įgūdžių reikia pereinamojo laikotarpio žemės ūkio sektoriui? Kokie yra geriausi būdai, kaip užtikrinti profesinį mokymą ir mokymąsi, kad ūkininkavimas būtų tvarus, pasirengęs skaitmeninėms technologijoms ir atsparus? Kokiomis priemonėmis ir metodais galima paremti aukštos kokybės profesinio mokymo programas? Būtent šiame renginyje bus stengiamasi atsakyti į visus aukščiau pateiktus klausimus, dalinamasi gerąja patirtimi.

Kviečiame registruotis ir dalyvauti renginyje.

Daugiau informacijos, renginio programa ir registracija į renginį: Farming’s got talent! Vocational education and training for agriculture in transition (europa.eu)