ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO PAGALBA – GARANTIJŲ TEIKIMAS IR PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (Bendrovė) siekia būti šalia žemdirbių, kaimo verslininkų ir padėti tada, kai jiems to labiausiai reikia. Didžiuliais žingsniais artėja pavasaris, naujų darbų pradžia. Ne vienam teks skolintis lėšų trąšų, sėklų, augalų apsaugos priemonėms ar kitam turtui įsigyti.

Bendrovė bankams ir kredito unijoms teikia iki 80 proc. garantijas už  ūkininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatyvų ir kitų kaimo vietovėse veikiančių įmonių imamus kreditus.

Svarbi pagalba žemdirbiams – ūkio subjektams, kurie ima kreditus su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, taikomas dalinis palūkanų kompensavimas už jų imamus kreditus ir lizingo paslaugas. Palūkanos kompensuojamos tiek už imamus investicinius kreditus, tiek ir už kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti.

Visiems ūkio subjektams, imantiems:

  • ilgalaikius, investicinius kreditus, kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų, kompensavimo terminas – 3 metai. Nekompensuojama, jei projekto įgyvendinimui skirta ES parama bei įsigyjantiems žemę.
  • trumpalaikius kreditus, kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų, kompensuojama 2 metus.

Ženkli Bendrovės pagalba ūkininkams ir tai, kad garantijos gali būti teikiamos bei palūkanos kompensuojamos ir tada, kai ūkio subjektui sąskaita už prekes jau išrašyta, tačiau ji dar neapmokėta neatsižvelgiant į sąskaitos išrašymo datą. 

Svarbu yra tai, kad, norintys gauti palūkanų kompensacijas, Bendrovei kartu su Paraiška garantijai gauti pateikia ir prašymą dėl palūkanų kompensavimo. Jokių kitų papildomų dokumentų ūkio subjektui pateikti nereikia visą kompensavimo laikotarpį.

Kilus klausimams ar esant neaiškumams, skambinkite tel. 8 5 2608406 ar rašykite info@garfondas.lt