Politika

JaunimasPolitikaŽUR Naujienos

Žemdirbių savivaldos lyderiai vienijasi tarptautiniu mastu

  Lietuvos Žemės Ūkio Rūmai drauge su Lenkijos Žemės Ūkio Rūmais š. m. gruodžio 12 d. Briuselyje (Belgija) Europos Vadovų Tarybos metu, kai bus svarstomi esminiai ES biudžeto klausimai, organizuoja protesto akciją. Protesto akcija vyks gruodžio 12 d. nuo 11 iki 15 val. Rue de la Loi gatvėje (tarp Šumano...
Politika

Paskelbta Europos Audito Rūmų ataskaita

Europos Audito Rūmai ką tik paskelbė specialiąją ataskaitą „Ūkininkų pajamų stabilizavimas. Priimtas visapusiškas priemonių rinkinys, tačiau reikia išspręsti menko priemonių naudojimo ir kompensacijos permokų klausimus“ (Nr. 23/2019), kurios rengimui vadovavo Audito Rūmų narys Samo Jereb.   Audito metu nustatyta, kad ES priemonės, kuriomis ūkininkams padedama apdrausti pajamas nuo mažėjančių kainų...
PolitikaŽUR Naujienos

LR ŽŪR pirmininkas susitiko su naujuoju EK komisaru žemės ūkiui

Briuselyje,  lapkričio 29 d., LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus susitiko su naujuoju EK komisaru žemės ūkiui Janusz Wojciechowski. Kokios temos vyravo susitikime? Kalbiname LR ŽŪR pirmininką A.Svitojų. Kokie pirmieji įspūdžiai apie naująjį  EK žemės ūkio komisarą, kurio laukia nelengvas laikotarpis? Plačiai ir išsamiai apie Lietuvos žemės ūkio problemas nereikėjo pasakoti,...
PolitikaŽUR Naujienos

Apie pasirengimą naujajam programiniam laikotarpiui

Seimo Europos reikalų komitetas (ERK) šį trečiadienį paskyrė laiką naujajai BŽŪP. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021-2027 m. strateginio plano projektą pristatė Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės vadovė Jurgita Stakėnienė. Į posėdį taip pat buvo pakviestas Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, Lietuvos agrarinės ekonomikos...
Politika

Tarptautinė konferencija „Bendroji žemės ūkio politika – žemdirbių patirtis ir lūkesčiai“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai gruodžio 5-6 d. organizuoja tarptautinę konferenciją „Bendroji žemės ūkio politika – žemdirbių patirtis ir lūkesčiai“. Konferencija vyks viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius“, (adresu: M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius), Safyrinėje salėje. Tarptautinėje konferencijoje dalyvaus Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Estijos žemės ūkio rūmų bei Latvijos ir Bulgarijos...
NaujienosPolitika

Copa-Cogeca posėdžiuose

Lapkričio 28-29 d. Briuselyje vyko Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiai, kuriuose dalyvavo LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus. Posėdžiuose diskutuota apie ūkininkų padėtį, visoje Europoje plintančius žemdirbių protestus. Taip pat vyko Europos žemės ūkio kooperatyvams atstovaujančios organizacijos Cogeca pirmininko ir vicepirmininkų rinkimai, kurių metu Vidurio ir Rytų Europos šalys išreiškė savo nepasitenkinimą esama...
Politika

Subrandino planą gaivinti žemės ūkio specialistų rengimą

Apie žemės ūkio specialistų rengimą buvo surengta ne viena aukšto lygio diskusija. Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) siūlo sprendimą. Trečiadienį su suinteresuotomis šalimis dar kartą buvo išgrynintos aktualiausios problemos ir aptartas sprendimo „Dėl žemės ūkio specialistų rengimo“ projektas. Įžvalgomis su Seimo komiteto nariais dalijosi žemės ūkio ministras Andrius Palionis, švietimo,...
PolitikaŽUR Naujienos

Diskusijos dėl Kooperatyvų įstatymo tobulinimo

LR Žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) Kooperacijos veiklos komiteto (KVK) nariai energingai diskutavo dėl Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I164 nuostatų tobulinimo. Posėdyje komiteto nariai aptarė minėto įstatymo nuostatų tobulinimo galimybes ir sprendimus, kurie padėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei stiprintų pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) vaidmenį maisto...
Politika

DĖL PARAMOS PROTESTO AKCIJAI

Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Rūmų taryba š. m. spalio 25 d. nutarė tęsti žemdirbių ir kaimo gyventojų interesų atstovavimą ES institucijose ir kovoti dėl lygių konkurencinių sąlygų ūkininkams ir lėšų, skiriamų kaimo plėtrai. Lietuvos Žemės Ūkio Rūmai drauge su Lenkijos Žemės Ūkio Rūmais š. m. gruodžio 12 d. Briuselyje (Belgija)...
Politika

Kviečiame teikti siūlymus

Užsitęsus deryboms dėl naujojo BŽŪP, Europos Komisija š. m. spalio 31 d. pateikė pasiūlymą, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žemės ūkio garantijų fondo, taip pat keičiamos eilės reglamentų išteklių skirstymo nuostatų. Šis reglamentas bus taikomas...
Politika

Seimo komitetuose – apie artimesnes ir tolimesnes finansines perspektyvas

Trečiadienį Seimo komitetuose buvo svarstomi klausimai, susiję su artimesnėmis bei tolimesnėmis finansinėmis perspektyvomis. Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) domėjosi, kokios būklės šiuo metu yra 2021–2027 m. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano rengimas, o Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) svarstė 2020 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių...
Politika

Kaip paskatinti kooperaciją?

Lapkričio 19 d. Žemės ūkio ministerijoje, Žemės ūkio rūmų organizacijų – Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas, ir šios asociacijos narys - Kooperatyvo „Eko tikslas" direktorius Mindaugas Petkevičius, Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ vadovė Vitalija Kuliešienė, Žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja...
NaujienosPolitika

Seimo komitete aptarti Vyriausybės projektai

Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) nepritaria skubotiems ar abejotino tikslingumo, su socialiniais partneriais menkai derintiems sprendimams. Tokių klausimų trečiadienio KRK posėdžio darbotvarkėje buvo ne vienas. Žemės ūkio rūmų vicepirmininko Algio Baravyko ir direktoriaus Sigito Dimaičio pozicija gvildentais klausimais sutapo su Seimo komiteto nuomone. Nepritarė VAT jungimui prie VMVT  KRK pateiktas...
NaujienosPolitika

Kandidatai į EP pažadėjo daugiau dėmesio žemės ūkiui

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) nariai, asociacijų bei sąjungų vadovai, lyderiai, žemdirbiai gegužės 21 d. Kaune egzaminavo kandidatus į Europos Parlamentą (EP). Priminsime, kad rinkimai į EP įvyks šį sekmadienį. Lietuva turės išsirinkti tik 11 narių. Iš viso šiuo metu EP yra 751 narys, o pasitraukus Jungtinei Karalystei...
NaujienosPolitika

Valstybės valdomos veislininkystės įmonės: nei pirmyn, nei atgal

Atsisakyti nebūdingų komercinių paslaugų bei mažų įmonių, kurių funkcijas gali atlikti kiti rinkos subjektai – tai šios Vyriausybės nuostata, pagrįsta tarptautine praktika bei logika; tai rekomendavo ir Ekonominės bendrijos ir plėtros organizacija. Nuostatą palaiko ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR). Tačiau atėjus sprendimų laikui, iškyla įvairiausių kliūčių. LR...
NaujienosPolitika

Seimo komitete – ateities dokumentų juodraščiai

Kaip gyvensime toliau – šiandien tai svarbiausias klausimas, kuris svarstomas įvairiais aspektais ir įvairiu formatu. Trečiadienį Seimo Kaimo reikalų komitetui (KRK) Žemės ūkio ministerija pristatė, kaip sekasi rengti  2021-2027 m. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą bei Melioracijos įstatymo „juodraštinį“ projektą. Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas...
1 2 3
Puslapis 2 iš 3
X