facebook

ĮVYKO LŠŪS VII-ASIS SUVAŽIAVIMAS

Vasario 22 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos (LŠŪS) VII-ame suvažiavime. Apžvelgęs smulkiųjų ūkininkų padėtį kaime, šalies ir Europos Sąjungos investicijas Lietuvos žemės ūkio sektoriui, S. Dimaitis linkėjo Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos nariams aktyvumo, susiklausymo, kooperacijos plėtros ir racionalių sprendimų priėmimo. Skaityti toliau

Išreikškite savo nuomonę dėl BŽŪP

Europos Komisija vykdo plataus masto viešas konsultacijas dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) supaprastinimo ir modernizavimo siekiant, kad šia politika būtų kuo labiau padedama įgyvendinti dešimt Komisijos prioritetų ir siekti darnaus vystymosi tikslų. Daugiausia dėmesio bus skiriama konkretiems politikos ateities prioritetams, bus atsižvelgiama į Komisijos reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT) nuomonę, nebus daromas poveikis kitai daugiametei finansinei programai. Visų pirma turi būti atliktas svariais argumentais pagrįstas dabartinės politikos rezultatų vertinimas. Skaityti toliau

Žemės ūkio rūmai konsultuos ūkininkus ir 2017 metais

Vasario 17 d. Žemės ūkio ministerijoje pristatyta Žemės ūkio rūmų įgyvendinama konsultavimo programa, skirta ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla. Žemės ūkio rūmų (Rūmų) Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Simona Švoilaitė pristatė Rūmų 2017 m. konsultavimo projekto tikslus ir uždavinius:  skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą. Skaityti toliau