facebook

Su Tarptautine kooperacijos diena !

Sveikindamas Tarptautinės kooperacijos dienos proga kviečiu visus plėtoti kooperacijos idėją drauge!

Kooperacija gyvuoja tuomet, kai drauge dirbame, kuriame, augame, einame išvien ir matome kooperacijos viziją.

Su švente, mieli kooperacijos idėjų puoselėtojai!

Pirmininkas Andriejus Stančikas

Nuotraukoje akimirka iš Kooperacijos miško sodinimo, 2012 m. Varėnos rajonas

 

Kaimo reikalų komiteto posėdis

Informuojame, kad skubiai šaukiamas Žemės ūkio rūmų Kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks 2016 m. liepos 5 d. (antradienį) 10 val. Žemės ūkio rūmuose (Verslo salė, II a.).

Posėdžio darbotvarkėje:

  1. Lietuvos kaimo tinklo 2016-2020 metų veiksmų programos aptarimas.
  2. Kiti klausimai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti posėdyje su konkrečiais pasiūlymais. Apie dalyvavimą prašome informuoti el. paštu s.svoilaite@zur.lt

Diskusijos dėl LKT veiksmų programos

Birželio 30 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Žemės ūkio ministerijoje vykusiame  Lietuvos kaimo tinklo (LKT) veiklos koordinavimo grupės posėdyje. Ministerijos specialistės pristatė atnaujintos LKT 2016–2023 m. veiksmų programos projektą, veiklos principus ir kryptis, tačiau koordinavimo grupės nariai nepritarė atnaujintai Veiksmų programai, todėl nutarta iki liepos 11 d. pateikti Žemės ūkio minitsterijai pasiūlymus dėl minėtos programos. Skaityti daugiau..