facebook

Ūkininkams bus kompensuotos išlaidos už pažymą

Liepos 17 d. Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) įvyko suinteresuotų institucijų pasitarimas, siekiant išspręsti nesutarimus dėl nesuderintų pastabų ir pasiūlymų, pateiktų Vyriausybės nutarimo „Dėl Atlygio už pažymų, liudijančių su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą kompensavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektui. Pasitarime dalyvavo Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) direktorius Sigitas Dimaitis. Skaityti daugiau..

LJŪJS diskusija su NMA

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) susilaukė Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) konstruktyvios kritikos. Ūkininkai įsitikinę, kad NMA deramai neatlieka jai patikėtų funkcijų ir neretai elgiasi lyg institucija, nesusijusi su Lietuvos valstybe, t.y. prioritetą skiria kontrolės ir baudžamąjai funkcijai, o ypač jaunieji ūkininkai norėtų, kad pirmenybė būtų skiriama jų konsultavimui ir informavimui, kaip yra kitose ES šalyse. Nesuradę bendros kalbos su NMA atstovais, jaunieji ūkininkai kreipėsi pagalbos į Vyriausybę ir Žemės ūkio rūmus (ŽŪR). Skaityti daugiau..

Naudinga lauko diena

Liepos 13 d. Marijampolės savivaldybėje Šilavoto kaime ūkininkaujančio Povilo Žolyno augalininkystės – daržininkystės ūkyje vyko Žemės ūkio rūmų organizuota lauko diena- seminaras „Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui ir atsparumui fitopatogenams didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti“. Skaityti daugiau..