facebook

Įvyko Veislininkystės komiteto posėdis

Balandžio 21 d. įvyko Žemės ūkio rūmų Veislininkystės komiteto posėdis, kuriame aptarti 4 klausimai: dėl situacijos valstybinių įmonių privatizavimo procesų; dėl ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo ir rėmimo programos 2016-2020 m. tikslinimo; dėl pagalbos veislininkystei taisyklių numatytų tinkamų finansuoti išlaidų, pagalbos dydžio ir intensyvumo tikslinimo; dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-58 ,,Dėl Lietuvos Ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo. Skaityti daugiau..

Agroforumas Tartu mieste

Kovo 19 d. Tartu mieste (Estija) Žemės ūkio rūmų l.e.p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Estijos žemės ūkio rūmų organizuotoje diskusijoje dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateities. Diskusijoje dalyvavo visų 3 Baltijos šalių – Latvijos, Estijos ir Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiai. Daug dėmesio buvo skirta Bratislavos deklaracijos, pasirašytos 2017m. kovo 31 d., aptarimui. Skaityti daugiau..

Kviečiame dalyvauti diskusijoje

Atsižvelgiant į 2017 m. sausio mėn. 16 d. Žemės ūkio rūmų (toliau – Rūmai) tarybos posėdyje Rūmų narių pageidavimą organizuoti kandidatų į Rūmų pirmininkus ir jų komandų prisistatymą, maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti organizuojamoje viešoje diskusijoje – debatuose, kuri vyks š. m. balandžio 21 d., (penktadienį), 11 val., Rūmų Priesalyje (2 a., K. Donelaičio g. 2, Kaunas). Skaityti daugiau..